Sjötofta kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Sjötofta kyrka

Tranemo församling

Nyklassisk kyrka i trä. Flera inventarier – t.ex träskulpturer från den gamla kyrkan finns i den nuvarande kyrkan. 2008 renoverades kyrkan och försågs med flexibelt kor, ”lillkyrka” och cafédel. Ersatte äldre kyrka på samma plats.

Byggår: 1853