Nittorps kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Nittorps kyrka

Dalstorps församling

Nittorps kyrka byggdes 1847 och ersatte den tidigare kyrkan från medeltiden som idag utgör kyrkoruinen i Nittorps by.

Den nya kyrkan ritades av arkitekten G Ståhl i nyklassicistisk stil. I ritningarna ingick också en sakristia som dock inte uppfördes förrän på 1950-talet.

Kyrkan genomgick en större renovering 1931 med bland annat konserveringsarbeten, nytt golv och ny bänkinredning, invändig målning och utvändig fasadputsning.

På 1960-talet restaurerades kyrkan igen och förutom konserverings- och målningsarbete togs de fyra bakersta bänkraderna bort och gav plats till skåpinredning. Draperimålningen över predikstolen målades nu över.