Barn och förälder vid ljusbärare i kyrkan
Foto: Magnus Aronson /IKON

Sexdrega

Välkommen till Sexdrega församling

KALENDER FÖR KINDS PASTORAT

Aktuella gudstjänsttider och verksamheter i Kinds pastorat hittar du i vår gemensamma kalender.