Tranemo kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Tranemo kyrka

Tranemo församling

Centralkyrka ritad av Emil Langlét. Kraftigt omändrad 1938 med nytt kor och sänkt innertak samt borttagande av läktare. Till viss del återställd vid renovering 1993. Läktare nybyggdes, liksom sakristia, kök och cafédel. Ersatte äldre kyrka på samma plats.

Byggår: 1882