Internationellt arbete

Svenska Kyrkans Internationella Arbete är samlingsnamnet för det som tidigare hette Lutherhjälpen, Svenska Kyrkans Mission (SKM) och Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT). Vi jobbar vidare med det goda arbete som tidigare gjorts, genom till exempel fastekampanjen och julkampanjen.