Foto: Kinds pastorat

Tranbärets förskola

Söker du en förskola med det lilla extra?

Välkommen till Tranbärets förskola i Tranemo som drivs av Svenska kyrkan!
- Vi vill ge barnen en trygg, positiv och lärorik miljö där alla kan känna sig sedda och respekterade.
- Små barngrupper och en hög personaltäthet är viktigt för oss.
- Maten som lagas på plats är i största möjliga utsträckning ekologisk, närodlad och av svenska råvaror.
- Vår förskoleverksamhet har en positiv värdegrund och uppfyller de krav på förskoleverksamhet som
kommunen och skolverket ställer.
- “Hjälp mig att kunna själv” är samtidigt ett av våra viktiga ledord på Tranbäret.

 

Välkommen med din ansökan.
Tranbärets förskola 0325-61 21 02
Besöksadress: Kyrkogatan 6, 514 32 Tranemo
Ansökningsblanketter och mer information hittar du här nedan:

Här ser du förberedelserna inför när vi startade den 3 december.

Om ansökan skickas med post :
Svenska kyrkan i Kind / Tranemo 
"Ansökan förskolan Tranbäret"      
Kyrkogatan 2, 5014 32 Tranemo    

eller via mail.

Personalen på Tranbärets förskola