Musik i Dalstorp

Musiken är en viktig del i församlingen.

Musiken är en viktig del i församlingen. Genom sång och musik får vi lovsjunga Gud. Musiken öppnar också våra sinnen och hjärtan.

Att sjunga i kör är en av Sveriges största folkrörelser - och det finns till och med rön som visar att det är hälsosamt!

Våga prova du också! I församlingen finns plats för körsångare i alla åldrar.