Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Samtal och stöd i Kindaholm

Samtal och bikt - något för dig!

Du får när som helts ta kontakt med diakon och präst för enskilt samtal. Det kan finnas många saker i ens liv som kan vara bra att ta upp och samtala om med en utomstående.

I söndagens mässa får du ta emot Guds förlåtelse för de fel du gjort men ibland kan du behöva tala med en präst om något särskilt som hänt och också ta emot förlåtelsen enskilt.

Präster i Svenska kyrkan har tystnadsplikt. Det finns reglerat i lag att de inte får vittna i domstol om vad som kommit fram i biktsamtal. Därför kan du alltid vara säker att inga hemligheter kommer ut. Komministern finns till förfogande för bikt enligt överenskommelse.