Ansvarig utgivare

Kinds pastorats hemsida är en del av Svenska kyrkans webbplats med ett eget utgivningsbevis.

 

Utgivningsbevis medför att det som publiceras på webbplatsen omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, på samma sätt som andra medier med ansvarig utgivare. 

Det innebär att det finnns en ansvarig utgivare för alla sidor där webbadressen inleds med www.svenskakyrkan.se/kind

Övriga delar av Svenska kyrkans webbplats kan ha andra ansvariga utgivare.

ANSVARIG UTGIVARE
Ansvarig utgivare för Kinds pastorats webbplats är kyrkoherde Patric Cerny