Svenljunga kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Svenljunga kyrka

Svenljungabygdens församling

Svenljunga kyrka invigdes i maj 1830 efter en lång period med stridigheter var Svenljunga och Ullasjös gemensamma kyrka skulle byggas. Kyrkan är den tredje i Svenljunga köping. Altartavlan visar Jesus på förklaringsberget, och flankeras av två glasfönster: i norr: Jesu födelse och i söder Jesus på korset. 

1949 byggdes sakristian om då den gamla ansågs för liten. En omfattande renovering gjordes på 1970-talet, då kyrkan även fick sin åttakantiga dopfunt. 

Kyrkan har två Hammarbergsorglar: en läktar-orgel från 1961 och en kororgel från 2001.