Gravplats och gravsättning

Det finns fyra typer av gravplatser. Eftersom all gravsättning betraktas som definitiv enligt begravningslagen är det i praktiken omöjligt att få tillstånd att flytta gravsatt stoft eller aska. Det är därför viktigt att man tänker igenom valet av gravplats noga. Efter kremation ska urnan gravsättas inom ett år. Man behöver alltså inte ta några förhastade beslut.

Enskild gravplats
Enskild gravplats är en egen individuell gravplats för kista eller urna. En gravrättsinnehavare utses för gravplatsen och ett gravbrev utfärdas. Gravrättsinnehavaren har rätt att placera gravsten enligt de föreskrifter som gäller för kyrkogården. Han eller hon bestämmer också hur graven ska anläggas och vilka växter som ska pryda graven, enligt de föreskrifter som finns. Det är också gravrättsinnehavaren som bär ansvaret för att gravplatsen vårdas.

Minneslund
Minneslund är en gemensam anonym gravplats, som sköts av pastoratet och hålls i vårdat skick. Eftersom gravsättningen sker helt anonymt, där anhöriga inte deltar, finns ingen egen gravplats att besöka. Minneslund har en gemensam smyckningsplats.

Askgravlund
En askgravlund kan ses som ett mellanting mellan en traditionell enskild gravplats och en minneslund. En plats för askan upprättas där utan gravrätt. Anhöriga som önskar får vara med vid gravsättningen och det finns också möjlighet att reservera plats för make/maka. Vid askgravlunden finns en gemensam smyckningsplats och det är pastoratet som ansvarar för skötsel och plantering, men på anvisad plats kan besökare sätta snittblommor i vaser. Det finns också möjlighet att sätta upp en namnplatta med den gravsattes namn, i samråd med Kyrkogårdsförvaltningen. Pastoratet sköter beställning av dessa mot självkostnadspris.

Askgravplats
Askgravplatsen är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden, en skötselfri gravplats för den som så önskar men som inte är anonym.
Askgravplatsen är en gravplatstyp med begränsad gravrätt. Anhöriga som önskar, får vara med vid gravsättningen och det finns möjlighet att sätta upp en namnplatta med den gravsattes namn. I varje askgravplats finns vanligtvis plats för 1-2 askor och varje grav upplåts för en tid av 25 år som förlängs vid ytterligare gravsättning. Vid anvisad plats får gravrättsinnehavarna smycka med snittblommor och ljus.

Gravsten

Gravrättsinnehavaren har rättighet, men inte skyldighet, att sätta upp en gravvård på gravplatsen. Gravvården kan vara av olika typ och material (sten, trä, metall).

Till en del kvarter finns det gravvårdsbestämmelser som anger inom vilken höjd och bredd man bör hålla sig dels för att stenen ska få plats på gravplatsen och dels för att stenen ska komma till sin rätt gentemot andra stenar i närheten. Det finns också kvarter där man har mycket stor frihet när det gäller storlek och utformning på gravanordningen.

Säkerhetskontroll utförs kontinuerligt, kontrollen innebär bla att stenen ska tåla ett tryck på 35 kg. Det är Centrala Gravvårdskommittén som utarbetat bestämmelserna. Läs mer om CGK:s Gravstenssäkerhet. Om gravstenen har en extra förankring i marken ombedes besökaren/innehavaren att kontakta Kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakt

Besöksadress: Klockaregatan 2
Postadress: Box 109, 512 23 Svenljunga
Expeditionen tel. 0325-61 20 00
Epost till Kinds pastorat