Musik i Kindaholm

 

Vill du lära dig spela orgel finns möjligheter till lektioner. Kontakta vår kyrkomusiker Ann-Christine Aronsson om detta. 

Ann-Christine Aronsson

Ann-Christine Aronsson

Svenska kyrkan i Kind

Kyrkomusiker i Mjöbäck-Holsljunga