Överlida kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Överlida kyrka

Mjöbäck-Holsljunga församling

Överlida kyrka byggdes 1962-63 efter det att Mjöbäcks församling hade fått mottaga en donation av lantbrukare Fritz Pettersson det s.k "Finnaboarvet". Kyrkan ritades av arkitekten Nils Halla, bördig från bygden. 1962 påbörjades bygget under ledning av fabrikör Nils Andersson och denna "gåvornas kyrka" invigdes av biskop Bo Giertz den 22 dec 1963. Dopfunten skänktes av Älvsereds församling och är av gråsten och tillverkad i början av detta sekel. Orgeln byggdes på Tostareds Orgelfabrik.

Klockstapeln invigdes samtidigt med kyrkan. Den har två klockor. Stora klockan skänktes av Alfred Lindqvist och hans maka, och den lilla klockan är en gåva av hembygdsföreningen.

Altarskåpet i koret är snidat av den kända konstnärinnan Eva Spångberg år 1993 och föreställer, i mittpartiet, hur den Uppståndne ger sig tillkänna för två lärjungar i Emmaus: "När han bröt brödet kände de igen honom." Den vänstra dörren framställer den gamle Symeon med Jesusbarnet i templet och på högerdörren avbildas Jesus och Marta och Maria.