Roasjö kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Roasjö kyrka

Sexdrega församling

Nuvarande kyrka stod färdig 1690 som ersatte en liten, sannolikt medeltida helgedom. Kyrkan byggdes till 1783 för att rymma en växande församling. Altartavlan från 1784 målades av kyrkomålaren Nils Åhwall i Borås. Kyrkans torn stod färdigt 1809. 1896 tillkom nuvarande orgel och renoverades 1950. En gammal klocka gjöts om till två mindre 1882. Många gamla föremål pryder kyrkan. 1930 ägde en omfattande renovering rum.