Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Kind Besöksadress: Klockaregatan 2, 51254 Svenljunga Postadress: Box 109, 51223 Svenljunga Telefon:+46(325)612000 E-post till Svenska kyrkan i Kind

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Prästkragens förskola

Hur vi arbetar

Målsättning

På Prästkragen strävar vi efter att var och en ska känna sig betydelsefull och värdefull. Vi vill lära barnen att ta tillvara sina olikheter. Det är viktigt att barnen lär sig att lyssna på varandra. Vi vill hjälpa barnen att hantera och lösa konflikter på ett sätt som är bra för alla.

Arbetssätt

Barnens lek,skapande, kreativitetet och nyfikenhet ligger som utgångspunkt under hela dagen, både ute och inne. Vi delar in barnen utifrån ålder där vi möter barnen på deras nivå. Barnen får ta eget ansvar med stöttning av pedagogerna i vardagssituationerna, klä på sig, konflikthantering m.m. Vi arbetar nära naturen och går kontinuerligt till skogen för att leka, upptäcka och lära.

Tema och projekt

Vi arbetar med teman/projekt vilka styrs av barnens intresse och upptäckarlust. Genom tema/projektarbete ges barnen tillfällen att pröva sina teorier, att ingå i en grupp och arbeta i demokratiska processer, att vara delaktiga och stärka sin förmåga i social kompetens.
Vi pedagoger försöker hela tiden vara lyhörda och lyssna till vart den detaljerade planeringen bär hän.Vi fokuserar på samtalet barn-vuxen, vuxen-barn,barn-barn.

 

LÄroplan för förskolan och grundskolan

Kontakta Prästkragen

Prästkragens förskola och fritids

Brunntorpsvägen

Månstad församlingshem

514 53  Månstad

Maila till oss:

Telefonnummer: 0325-61 20 96

Förskolechef Annakarin Östling 0325-61 21 29