Meny

Täby församling

- En möjlighet till meningsfullhet, eftertanke och gemenskap.

En mängd fakta gällande nattvarden finns sammanställda i ett så kallat biskopsbrev. Vad betydde nattvarden för de första kristna? Och vad kan den betyda för människor i dag?

Nattvarden: Historik – dimensioner – perspektiv

En mängd fakta gällande nattvarden finns sammanställda i ett så kallat biskopsbrev. Vad betydde nattvarden för de första kristna? Och vad kan den betyda för människor i dag?

Sommaröppet i Gribbylunds kapell, torsdagar kl. 13-15 (OBS ej 18 juni). En stunds samvaro där vi visar hänsyn och håller säkerhetsavstånd.

Sommaröppen kyrka i Gribbylund 4 juni-20 augusti

Sommaröppet i Gribbylunds kapell, torsdagar kl. 13-15 (OBS ej 18 juni). En stunds samvaro där vi visar hänsyn och håller säkerhetsavstånd.

Det är ännu för tidigt att säga vilka verksamheter som församlingen kan bjuda in till i samband med höstterminens början. Förhoppningen är förstås att det ska finnas alternativ för gemenskap och samvaro i coronatider. Besked angående ev. höststart för de olika verksamheterna beräknas till sensommaren.

Hur blir höstterminen i Täby församling

Det är ännu för tidigt att säga vilka verksamheter som församlingen kan bjuda in till i samband med höstterminens början. Förhoppningen är förstås att det ska finnas alternativ för gemenskap och samvaro i coronatider. Besked angående ev. höststart för de olika verksamheterna beräknas till sensommaren.

Eswatini april 2019. Organisationen Siphilile Maternal and Child Health driver ett mentormammaprojekt som Act Svenska kyrkan stödjer och även varit med och startat (P144). På bilden: Mentormamman Nelsiwe Mamba besöker en familj som består av mamma Bhekiwe Dube, 19 år, pappa Jacinto Matinbe, 20 år, och bebisen Sethu 3 veckor. Act Svenska kyrkan stödjer pågående projekt med mentormammor i Sydafrika, Eswatini och Etiopien. Metoden med mentormammor är utvecklad i Kapstadens kåkstäder och är ett framgångsrikt sätt att förbättra hälsan hos kvinnor och barn i utsatthet. Mentormammorna är mammor som själva lever i fattiga områden och fått utbildning i att utföra hälsovård och samtalsstöd. De arbetar med att söka upp familjer med barn under fem år för att regelbundet väga, mäta och undersöka barnen. Under hembesöken pratar de med mammorna och utbildar kring frågor som hygien, nutrition, vaccination, familjeplanering och rätten till sin egen kropp. På så sätt kan mentormammorna vara ett stöd i att förebygga ohälsa. Mentormammornas närvaro i utsatta samhällen kan rädda liv!

Varmt tack för alla bidrag till insamlingar för Act Svenska kyrkan under våren

Act Svenska kyrkan skickar ett stort och varmt tack för summan 306 782 kronor från olika insamlingsaktiviteter som genomförts i Täby församling januari-maj 2020. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och organisationer världen över mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Genom samarbetet med lokala krafter kan man agera snabbt vid katastrofer och arbeta effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete.

Om ett samarbete kring bland annat utåtriktad verksamhet och studier under 1970-1990-talen, berättat av Lillemor Hallin.

Minnen från ett gemensamt projekt mellan olika kristna församlingar i Täby och Danderyd

Om ett samarbete kring bland annat utåtriktad verksamhet och studier under 1970-1990-talen, berättat av Lillemor Hallin.

Kyrkorna i Täby församling har öppet för enskild andakt med möjlighet till ljuständning varje söndag. Präst finns på plats. Vi visar hänsyn och håller säkerhetsavstånd. Gudstjänst, konserter och verksamhet har uppehåll tills vidare.

Kalendarium för Täby församling

Kyrkorna i Täby församling har öppet för enskild andakt med möjlighet till ljuständning varje söndag. Präst finns på plats. Vi visar hänsyn och håller säkerhetsavstånd. Gudstjänst, konserter och verksamhet har uppehåll tills vidare.

– Det som för mig är mest speciellt med Täby kyrka är kopplingen mellan historia och framtid, säger Magdalena Hedman, präst i Täby församling och samordnare i Täby kyrka.

Täby kyrka – historia och framtid på en och samma plats

– Det som för mig är mest speciellt med Täby kyrka är kopplingen mellan historia och framtid, säger Magdalena Hedman, präst i Täby församling och samordnare i Täby kyrka.

Svenska gravar är en söktjänst på nätet för att hitta gravsatta runt om i landet. Samtliga gravsatta på Täbys begravningsplatser som kyrkogårdsförvaltningen har kännedom om finns sökbara via tjänsten.

Täby församlings gravregister finns på Svenska gravar

Svenska gravar är en söktjänst på nätet för att hitta gravsatta runt om i landet. Samtliga gravsatta på Täbys begravningsplatser som kyrkogårdsförvaltningen har kännedom om finns sökbara via tjänsten.