Täby församling

- En möjlighet till meningsfullhet, eftertanke och gemenskap.

Följ med Dina när hon ska ut på dopsafari

Vad är dopet? Och vad är meningen med det? Se en film om dopet och om Täby församlings olika kyrkor och kapell.

Återskaparna - Skapande och återbruk i Lindgården

Vi inspirerar och uppmuntrar varandra till att laga, lappa, sy nytt eller göra om gamla saker till nya. Ta med dig material hemifrån eller skapa något med det material vi har på plats.

Syföreningen - en plats för samvaro och handarbete

Träffar varannan vecka i Gribbylunds kapellgård och S:t Olofs kyrka.

Öppna mötesplatser

Gemenskap och samvaro i en otvungen atmosfär. Vi träffas i Tibble kyrka, Gribbylunds kapell och Näsbyparks kyrka.

Prästens kläder - frågor & svar

Liturgiska kläder är de kläder som präster, biskopar och diakoner bär under gudstjänsten. Det finns flera olika plagg och tillbehör, varav vissa har en lång tradition från antikens vardagsdräkt. Vad är till exempel alba? Eller stola? Hur används dessa och andra kläder? I text och film berättar Magdalena Hedman allt om prästens kläder.>>

Filmen om kyrkoåret

Kyrkoåret är en kalender som utgår från de olika händelser och högtider som på olika sätt firas i kyrkan varje år. I film, text och bild berättar prästen Magdalena Hedman om kyrkoåret och dess betydelse som symbol för livet och vägledning i vardagen.

Kulturarvet Svenska kyrkan Täby församling

Det finns mycket att upptäcka om vår historia via kyrkobyggnaderna och dess föremål, som dagligen fyller en funktion för människor som kommer till kyrkan i livets alla skeden>>