Täby församling

- En möjlighet till meningsfullhet, eftertanke och gemenskap.

Det var boende i Näsbypark som var drivande i att en kyrka skulle byggas där, centralt intill Näsbyparks centrum.>>

En efterlängtad kyrka.

Det var boende i Näsbypark som var drivande i att en kyrka skulle byggas där, centralt intill Näsbyparks centrum.>>

Själva klockan är gjuten av Bergholz gjuteri 1967 med inskriptionen: Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga guds son emot, tro evangelium. Himmelriket är nära. (Psalm 39:3)

Klockstapeln vid Näsbyparks kyrka är formgiven av arkitekten Rune Monö.

Själva klockan är gjuten av Bergholz gjuteri 1967 med inskriptionen: Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga guds son emot, tro evangelium. Himmelriket är nära. (Psalm 39:3)

Öppen kyrka är en möjlighet att komma till kyrkan, tända ett ljus och sitta ned en stund. Samtliga tider finns i kalendariet här på webben. Vi håller säkerhetsavstånd och visar hänsyn till varandra. Antal personer i kyrkan får högst vara åtta åt gången, allt enligt allmänna beslut och rekommendationer med anledning av coronapandemin. Varmt välkommen!

Öppen kyrka på söndagar och vardagar.

Öppen kyrka är en möjlighet att komma till kyrkan, tända ett ljus och sitta ned en stund. Samtliga tider finns i kalendariet här på webben. Vi håller säkerhetsavstånd och visar hänsyn till varandra. Antal personer i kyrkan får högst vara åtta åt gången, allt enligt allmänna beslut och rekommendationer med anledning av coronapandemin. Varmt välkommen!

Altarskåpet är från slutet av 1400-talet och avbildar bland annat Jesus på korset och de tolv lärjungarna.>>

Täby kyrkas altarskåp

Altarskåpet är från slutet av 1400-talet och avbildar bland annat Jesus på korset och de tolv lärjungarna.>>

Johan Palmstruch brukar kallas det svenska bankväsendets fader. Hans affärsverksamhet Stockholms Banco blev senare världens första riksbank.>>

Johan Palmstruchs grav och vapensköld i Täby kyrka

Johan Palmstruch brukar kallas det svenska bankväsendets fader. Hans affärsverksamhet Stockholms Banco blev senare världens första riksbank.>>