Täby församling

- En möjlighet till meningsfullhet, eftertanke och gemenskap.

Trädgårdsmöbler utomhus sedda genom att fönster.
förvrängd oklar otydlig

Deltagarantal i kyrkor och lokaler 30/9-31/12

Den 30/9 2021 lyfts pandemirestriktioner (efter besked från Folkhälsomyndigheten) gällande deltagarantal i kyrkorna. En återgång sker till normala förhållanden. Vänligen observera att S:t Olofs kyrka och Gribbylunds kapell dock har ett maxantal på 25 personer. (Med reserv. för ev. ändringar)

Konfirmation

Diskussioner, aktiviteter, segling, läger och prat om livets stora frågor. Anmälan för konfirmation 2022 öppnar torsdag 9 september 10.30. Information om hur du anmäler dig kommer snart.

Lördagsmusik i Näsbyparks kyrka

Lördagsmusiken i Näsbyparks kyrka startar för hösten den 18/9. På programmet bland annat folkmusik, barockmusik, Mozart och Villa-Lobos>>

Insamling till världens barn

Insamlingen pågår året om men når sin kulmen under perioden 24 september - 9 oktobet. Insamlingen är Radiohjälpens största och genomförs i samarbete mellan Sveriges Television, Sveriges Radio P4 och 13 organisationer varav Svenska kyrkan är en.

Ungdomskören

Är du intresserad av att börja sjunga i kör? Eller har du sjungit i kör förut? Är du 13-19 år? Välkommen att anmäla dig! >>

Livsnära samtal - Samtal om livet

Är du intresserad av att lyssna på andras livsberättelser och dela med dig av dina egna? >>

S:t Olofs kyrka - mitt i en vacker trädgårdsmiljö

Emelie Björling är präst och samordnare i S:t Olofs kyrka. Hon berättar här bland annat om den lugna atmosfären och den fina gemenskapen i kyrkan.

Frälsarkransen i armband, mobil och i naturen.

Samtalsgrupp om Frälsarkransen

Vi bekantar oss med kransens pärlor och dess betydelser, läser bibeltexter och samtalar>>

Prästens kläder - frågor & svar

Liturgiska kläder är de kläder som präster, biskopar och diakoner bär under gudstjänsten. Det finns flera olika plagg och tillbehör, varav vissa har en lång tradition från antikens vardagsdräkt. Vad är till exempel alba? Eller stola? Hur används dessa och andra kläder? I text och film berättar Magdalena Hedman allt om prästens kläder.>>

Filmen om kyrkoåret

Kyrkoåret är en kalender som utgår från de olika händelser och högtider som på olika sätt firas i kyrkan varje år. I film, text och bild berättar prästen Magdalena Hedman om kyrkoåret och dess betydelse som symbol för livet och vägledning i vardagen.

Kulturarvet Svenska kyrkan Täby församling

Det finns mycket att upptäcka om vår historia via kyrkobyggnaderna och dess föremål, som dagligen fyller en funktion för människor som kommer till kyrkan i livets alla skeden>>

Efterlyses: Dopminnen till en utställning om dopet i samband med S:t Olofs jubileum

S:t Olofs kyrka fyller 80 år. Har du eller någon du känner dopminnen från S:t Olofs kyrka? Vill du dela med dig genom att låna ut ett eller flera foton, kanske en dopklänning eller skriven berättelse som har anknytning till dophögtider från gångna år i S:t Olofs kyrka? Inlämning sker bäst vid gudstjänsttid varje söndag.