Täby församling

- En möjlighet till meningsfullhet, eftertanke och gemenskap.

Den okände Jesus - vem var han? OBS! Föreläsningen flyttad. Nytt datum!

Cecilia Wassén, universitetslektor och docent i Nya testamentets exegetik vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Lindgården Ti 9/11 kl. 18:30 (nytt datum).

Pilgrimsvandring 30/10 - för en hållbar värld.

En vandring med fokus på miljö och klimat inför klimatmötet i Glasgow i november. Vi samlas vid Vallentuna kyrka 14 och vandrar till Täby kyrka för en avslutande pilgrimsgudstjänst kl. 18. Bra kläder och skor efter väder. Tag gärna med dryck och mellanmål.

Psalmsång för alla i S:t Olofs kyrka.

Välkommen att sjunga dina önskepsalmer. Lämna gärna ditt bidrag i lådan som finns i entrén till kyrkan. Lö 23/10 kl. 16 Åsa Bertilsson och Kristina Holm (Max 25 personer)

Återskaparna - Skapande och återbruk i Lindgården

Vi inspirerar och uppmuntrar varandra till att laga, lappa, sy nytt eller göra om gamla saker till nya. Ta med dig material hemifrån eller skapa något med det material vi har på plats.

Sång - ljus - tystnad - Mässa i Taizéanda

En enkel mässa inspirerad av klostret i Taizé. Sö 31/10 kl. 17 S:t Olofs kyrka. Välkommen till kyrkkaffe redan kl. 16. Kl. 16.30 övar vi på sångerna tillsammans. Sång: Jessica Jäger. Max 25 personer i kyrkan.

Trädgårdsmöbler syns utomhus genom ett suddigt fönster.

Deltagarantal i kyrkor och lokaler 30/9-31/12

Den 30/9 2021 lyfts pandemirestriktioner (efter besked från Folkhälsomyndigheten) gällande deltagarantal i kyrkorna. En återgång sker till normala förhållanden. Vänligen observera att S:t Olofs kyrka och Gribbylunds kapell dock har ett maxantal på 25 personer. (Med reserv. för ev. ändringar)

Konfirmation

Diskussioner, aktiviteter, segling, läger och prat om livets stora frågor. Anmälan för konfirmation 2022 öppnar torsdag 9 september 10.30. Information om hur du anmäler dig kommer snart.

Ungdomskören

Är du intresserad av att börja sjunga i kör? Eller har du sjungit i kör förut? Är du 13-19 år? Välkommen att anmäla dig! >>

Lördagsmusik i Näsbyparks kyrka

Lördagsmusiken i Näsbyparks kyrka startar för hösten den 18/9. På programmet bland annat folkmusik, barockmusik, Mozart och Villa-Lobos>>

Stilla dag - Endagsretreat i Näsbyparks kyrka

Stilla dag - en dag i tystnad och stillhet. Söndag 22/11 kl. 10.00-16.00. Anmälan senast 16/11. >>

Föredrag på Lindgården

Samtal, föredrag och samvaro på Lindgården i Täby kyrkby hösten 2021

Ett pärlarmband i olika färger ligger i någons hand.

Samtalsgrupp om Frälsarkransen

Vi bekantar oss med kransens pärlor och dess betydelser, läser bibeltexter och samtalar>>

Dödens schackspel

Dödens schackspel är den mest kända av Albertus Pictors kalkmålningar i Täby kyrka. Målningen har inspirerat Ingmar Bergman till en scen i filmen Det sjunde inseglet från 1957. >>

Prästens kläder - frågor & svar

Liturgiska kläder är de kläder som präster, biskopar och diakoner bär under gudstjänsten. Det finns flera olika plagg och tillbehör, varav vissa har en lång tradition från antikens vardagsdräkt. Vad är till exempel alba? Eller stola? Hur används dessa och andra kläder? I text och film berättar Magdalena Hedman allt om prästens kläder.>>

Filmen om kyrkoåret

Kyrkoåret är en kalender som utgår från de olika händelser och högtider som på olika sätt firas i kyrkan varje år. I film, text och bild berättar prästen Magdalena Hedman om kyrkoåret och dess betydelse som symbol för livet och vägledning i vardagen.

Kulturarvet Svenska kyrkan Täby församling

Det finns mycket att upptäcka om vår historia via kyrkobyggnaderna och dess föremål, som dagligen fyller en funktion för människor som kommer till kyrkan i livets alla skeden>>

Efterlyses: Dopminnen till en utställning om dopet i samband med S:t Olofs jubileum

S:t Olofs kyrka fyller 80 år. Har du eller någon du känner dopminnen från S:t Olofs kyrka? Vill du dela med dig genom att låna ut ett eller flera foton, kanske en dopklänning eller skriven berättelse som har anknytning till dophögtider från gångna år i S:t Olofs kyrka? Inlämning sker bäst vid gudstjänsttid varje söndag.