Syföreningen - en plats för samvaro och handarbete

Träffar varannan vecka i Gribbylunds kapellgård och S:t Olofs kyrka.

Syföreningen Gribbylunds kapellgård

Vi stickar sockor och mössor i ett projekt tillsammans med garnbutiken Trassel.
Vi samtalar och fikar tillsammans. Den 1:a advent arrangeras en basar med försäljning.

Varannan torsdag kl. 13.30–15.30, jämna veckor.
Datum våren 2022: 27 jan (27 jan är inställt), 10 feb, 24 feb, 10 mars, 24 mars, 7 april, 21 april, 5 maj, 19 maj.
Gribbylunds Kapellgård

Du som är intresserad, kom och var med!
Kontakta Maria Sundbäck, 08-580 036 21
maria.sundback@svenskakyrkan.se
Ledare: Maria Sundbäck, diakon, Christina Manfred, diakon och Inger Gosenius.

Syföreningen S:t Olofs kyrka

Var och en tar med sig valfritt handarbete.
Vi samtalar, fikar och bland visar vi upp handarbeten som man hunnit med hemma mellan träffarna. Den 1:a advent arrangeras en basar med försäljning.

Varannan torsdag kl. 13-15, ojämna veckor
Datum våren 2022: 20 jan (20 jan är inställt, 3 feb, 17 feb, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 14 april, 28 april, 19 maj avslutning (obs ändrad dag!).
S:t Olofs kyrkas sällskapsrum

Du som är intresserad, kom och var med!
Kontakta Emelie Björling 08-580 036 10
emelie.bjorling@svenskakyrkan.se
Ledare: Helena Norén