Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon:+46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkan och skolan

Täby församling vänder sig till barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasium.

Kyrkans arbete i skolan präglas av nytänkande i ständig utveckling och i öppen dialog med skolorna. Verksamheten är avgiftsfri för skolorna då den finansieras av Täby församlings medlemsavgifter. Täby församling vill fungera som en motvikt i en för barn och ungdomar ofta stressad och prestationsfylld tillvaro. Vi vill ge möjlighet till reflektion för barn och ungdomar och erbjuda en öppen diskussion kring livsfrågor.

Skolklasser inbjuds till guidning i kyrkorna i Täby

Många skolklasser besöker kyrkorna i Täby församling varje år. Vi skräddarsyr visningarna efter ålder, intresse och ämnesområde. Välkommen att boka tid!

Förskolor

I Täby församling inbjuds alla förskolor till Allsångsteater med olika teman.

Teaterföreställningar

Skolklasserna i Täby inbjuds till teaterföreställningar i Täbysalen i Tibble församlingsbyggnad på skoltid. Uppsättningarna, en för varje årskurs från förskoleklass till femman, är baserade på välkända och spännande bibliska berättelser. 

Högstadiet

Under högstadiet bjuder inte församlingen in till någon speciell verksamhet, men vid förfrågan kommer gärna en präst eller pedagog till skolan och medverkar i religionsundervisning eller samtal om etik och moral. Vi välkomnar även eleverna i åk. 8 och uppåt till konfirmationsundervisning och kyrkans ungdomsverksamhet.

Gymnasiet

Livskunskap som ämne handlar om att försöka förbereda sig inför de situationer som möter en när man fyller 18 år. Att lära sig tänka till själv före, utan en massa pekpinnar är ett av flera mål i det arbetet.
Präster i Täby församling har  lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och finns till även för enskilda samtal. Själavård som mynnar ut i allt som livet handlar om, även det som är svårt. En viktig del av arbetet som skolpräst är att stödja och finnas till vid olyckor och dödsfall. Tibble kyrka ligger bra till med sina samlingsplatser och sin stillhet för ett viktigt arbete i en svår tid.