Foto: Kristin Lidell

Gå på gudstjänst

Gudstjänster firas varje söndag i Täby församling, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, hopp och förtvivlan samlas vi till gudstjänst. 

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

DET FINNS EN KRAFT I ATT MÖTA GUD TILLSAMMANS

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro,  och växer på olika sätt, och vi behöver varandra för att förstå och inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be tillsammans.

Sång, bön OCH reflektion ÖVER BIBELN

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men vi sjunger ofta psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion, och ber. Ibland firar vi också nattvard och då heter gudstjänsten mässa.

VI LOTSAS GENOM RITUALERNA

Vi kan förstås känna oss mer eller mindre bekväma med ordningen i en gudstjänst. Hör du till dem som känner en vila i ritualerna – i att läsa eller be tillsammans, stå upp och sitta ner vid olika tillfällen? Eller gör det dig obekväm?

Det finns många sorters gudstjänster, en del passar den traditionella, andra passar den som söker andra uttryckssätt. 

FÖR KYRKAN ÄR SÖNDAGEN VECKANS FÖRSTA DAG

Söndagen är den stora gudstjänstdagen. Den ses i kyrkan som den första dagen på veckan, eftersom det var på skapelsens första dag som Gud gjorde mörker till ljus.

Det var också på en söndag, påskdagen, som Jesus uppstod från döden.

Förhoppningen är att söndagens gudstjänst ska ge besökarna ny energi inför den stundande veckan med allt vad den innehåller.

GUDSTJÄNST PÅ WEBBEN

Ibland har vi digitala andakter och gudstjänster.

ANDRA DIGITALA GUDSTJÄNSTER

Varje söndag under året sänds i tv via SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor. På svt.se/gudstjänst kan du se dem

I radion, på se.se finns programmet Gudstjänsten. Den sänds varje söndag från en kyrka i Sverige. Det finns även gudstjänster som innehåller religionsmöten. På sr.se/gudstjansten kan du lyssna på dem.