Foto: Kristin Lidell

Gå på gudstjänst

Gudstjänster firas varje söndag i Täby församling, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, hopp och förtvivlan samlas vi till gudstjänst. 

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

DET FINNS EN KRAFT I ATT MÖTA GUD TILLSAMMANS

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro,  och växer på olika sätt, och vi behöver varandra för att förstå och inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be tillsammans.

SÅNG, BÖN OCH REFLEKTION ÖVER BIBELN

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men vi sjunger ofta psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion, och ber. Ibland firar vi också nattvard och då heter gudstjänsten mässa.

VI LOTSAS GENOM RITUALERNA

Vi kan förstås känna oss mer eller mindre bekväma med ordningen i en gudstjänst. Hör du till dem som känner en vila i ritualerna – i att läsa eller be tillsammans, stå upp och sitta ner vid olika tillfällen? Eller gör det dig obekväm?

Det finns många sorters gudstjänster, en del passar den traditionella, andra passar den som söker andra uttryckssätt. 

FÖR KYRKAN ÄR SÖNDAGEN VECKANS FÖRSTA DAG

Söndagen är den stora gudstjänstdagen. Den ses i kyrkan som den första dagen på veckan, eftersom det var på skapelsens första dag som Gud gjorde mörker till ljus.

Det var också på en söndag, påskdagen, som Jesus uppstod från döden.

Förhoppningen är att söndagens gudstjänst ska ge besökarna ny energi inför den stundande veckan med allt vad den innehåller.

GUDSTJÄNST PÅ WEBBEN

Ibland har vi digitala andakter och gudstjänster.

ANDRA DIGITALA GUDSTJÄNSTER

Varje söndag under året sänds i tv via SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor. På svt.se/gudstjänst kan du se dem

I radion, på se.se finns programmet Gudstjänsten. Den sänds varje söndag från en kyrka i Sverige. Det finns även gudstjänster som innehåller religionsmöten. På sr.se/gudstjansten kan du lyssna på dem.

Nybörjare på gudstjänst?

Vad är en gudstjänst eller mässa? Vad är nattvard? Kan man komma och prova på? Och måste man tro på Gud? >>

Kalendarium för Täby församling

Gudstjänst, musik och annan verksamhet i kyrkorna i Täby församling.

Nattvarden: Historik – dimensioner – perspektiv

En mängd fakta gällande nattvarden finns sammanställda i ett så kallat biskopsbrev. Vad betydde nattvarden för de första kristna? Och vad kan den betyda för människor i dag?

Sinnesro

En enkel och stillsam stund för dig som har erfarenhet av bland annat utmattning, stress, beroenden eller andra påfrestningar.

Kyrkguiden - en kalender direkt i mobilen

Med appen Kyrkguiden kan se vad som händer i kyrkan och planera gudstjänster och annat som du inte vill missa.

Filmen om prästens kläder - frågor & svar

Liturgiska kläder är de kläder som präster, biskopar och diakoner bär under gudstjänsten. Det finns flera olika plagg och tillbehör, varav vissa har en lång tradition från antikens vardagsdräkt. Vad är till exempel alba? Eller stola? Hur används dessa och andra kläder? I text och film berättar Magdalena Hedman allt om prästens kläder.>>

Filmen om kyrkoåret

Kyrkoåret är en kalender som utgår från de olika händelser och högtider som på olika sätt firas i kyrkan varje år. I film, text och bild berättar prästen Magdalena Hedman om kyrkoåret och dess betydelse som symbol för livet och vägledning i vardagen.

En man sitter i bilen med händerna knäppta på ratten.

Sök din tro

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill göra andliga upptäckter och undrar över livet som kristen.

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

Präster

En del av prästens uppgifter är att döpa, konfirmera, viga och begrava och att i gudstjänsten göra Guds ord levande. Här finns kontaktuppgifter till församlingens präster.

Musiker

Musiken berikar gudstjänsten och som kyrkomusiker har man även möjlighet att undervisa, utforma konserter och arbeta med körer, både för barn, unga och vuxna. Här finns kontaktuppgifter till musiker.

En egen Bibel

Önskar du dig en egen Bibel? Biblar finns att köpa i Tibble kyrka. Priset är 250 kr. Öppettider, se kontaktsidan.