Foto: Kristina Strand Larsson/OKON

Samtal och stöd

I olika situationer och skeden i livet kan man behöva någon att tala med.