Foto: Kristin Lidell/IKON

Präster

En del av prästens uppgifter är att döpa, konfirmera, viga och begrava och att i gudstjänsten göra Guds ord levande. Här finns kontaktuppgifter till församlingens präster.

I församlingen är gudstjänsten det centrum som mycket kretsar kring. Här sker ett möte mellan Gud och människor. En av prästens uppgifter är att i gudstjänsten göra Guds ord levande. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens uppgifter, vilket ger en unik möjlighet att följa människor från livets början till dess slut. Samtalet med människor är också en viktig del av att vara präst.