Foto: Madelen Zander /Ikon

Diakoner

Människan och människans livsvillkor står i centrum inom diakonin. Diakonin har som ambition är att hjälpa människor att se sina möjligheter och ge stöd såväl individuellt som i grupp. Här finns kontaktuppgifter till diakoner i församlingen.

Diakonens arbete i församlingen handlar om att ha ansvaret för kyrkans sociala arbete. En viktig uppgift att vara ett stöd för människor i att finna sig själva och en plats i tillvaron. En diakon behöver vara en god lyssnare, ha ett stort socialt engagemang och verka för att alla ska ha del av goda livsvillkor i samhället.