Foto: Christina Dagberger

Lindgården

Lokaler för barn och vuxna, för musik, sång och för uthyrning till exempelvis föreningar.

Lindgården är byggd med miljö och hållbarhet i fokus och uppfyller modern standard för miljöanpassning.
Här planeras för aktiviteter från morgon till kväll med lokaler för barn och familj. Det kommer finnas repetitionsrum för körer, möjligheter till café samt möteslokaler för till exempel föreningar. Närheten till naturen passar för utomhusaktiviteter och pilgrimsvandringar.

Namnet lindgården

Namnet Lindgården är inspirerat av de praktfulla lindar som omger Täby kyrka.
Lindarna planterades redan 1785.

Lind, Tilia cordata, är ett ädellövträd som kan bli över 800 år gammal och meter hög. Det är det lättaste och mjukaste av de inhemska lövträslagen. Bladen är cirka 5 cm, hjärtformade och aningen asymmetriska. Lindarna behöver vårdas så därför utförs regelbundet så kallad hamling vissa år, vilket innebär att samtliga grenar beskärs.