Meny

Begravningsplatserna

Kyrkogårdsförvaltningen vårdar och underhåller begravningsplatserna i Täby.

Det är kyrkogårdsförvaltningen i Täby församling som ansvarar för begravningsverksamheten inom Täby kommun.

Det innebär att anordna och underhålla allmänna begravningsplatser för folkbokförda i Täby kommun. Detta gäller alla oavsett trostillhörighet. Täby kommun och Täby församling har samma geografiska gränser.

Huvudmannaskapet består av vård och underhåll av begravningsplatsens och kyrkogårdens allmänna ytor, nyanläggning av begravningsplatser och skötsel av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar eller miljöer.

Begravnings- och fastighetsutskottet i Täby församling är det förtroendevalda organ som har förvaltningsansvaret. Det praktiska ansvaret har Täby kyrkogårds- och fastighetsförvaltning. Uppdraget finansieras via begravningsavgiften.

Bild: Christina Dagberger

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen Täby 
Telefontid: Må-to kl. 9-12 och 13-15, fredagar kl. 9-12
Tel. 08-580 035 50
Besökstid: Må-fr kl. 9-12, från och med 25 mars 2020 och tills vidare.
e-post
Adress: Krossbacken 43, 187 70 Täby 

Stölder på Täby begravningsplatser

Vi vill göra gravrättsinnehavare och besökare uppmärksamma på att det emellanåt har förekommit stölder på våra begravningsplatser.

Det som försvunnit är bl.a. ljus, gravlyktor, prydnadsföremål och blomplantor från enskilda gravplatser samt bänkar och konstföremål från de gemensamma ytorna.

Vi beklagar verkligen detta. Begravningsplatserna är allmänna platser som ska vara tillgängliga för alla året om. Att bevaka området dygnet runt är tyvärr inte möjligt. Vi hoppas på er förståelse för detta.  

Hör gärna av er om ni har några ytterligare frågor, Täby kyrkogårdsförvaltning
Tel. 08-580 035 50