Foto: Christina Dagberger

Begravningsplatserna

Kyrkogårdsförvaltningen vårdar och underhåller begravningsplatserna i Täby.

Varning – ”Erbjudande om gravskötsel och gravstenstvätt”.

 

Det har innan årsskiftet skickats ut ett erbjudande om gravskötsel från ett oberoende företag. Det står naturligtvis var och en fritt att ta ställning till erbjudandet, men observera att det inte kommer från Täby församling! (Ni ska alltså inte betala två fakturor).

Det avtal ni har med Täby församlings kyrkogårdsförvaltning har alltså inte med detta erbjudande att göra. Fakturan från oss brukar skickas ut i början av januari och känns igen på församlingens brevhuvud.

För ytterligare frågor, varmt välkommen att kontakta Täby kyrkogårdsförvaltning

Tel: 08-580 035 50

tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid 
Må-to kl. 9-12 och 13-15
Fredagar kl. 9-12
Tel. 08-580 035 50
Besökstid
Må-fr kl. 9-12. Krossbacken 43, 187 70 Täby.
tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Det är kyrkogårdsförvaltningen i Täby församling som ansvarar för begravningsverksamheten inom Täby kommun.

Det innebär att anordna och underhålla allmänna begravningsplatser för folkbokförda i Täby kommun. Detta gäller alla oavsett trostillhörighet. Täby kommun och Täby församling har samma geografiska gränser.

Huvudmannaskapet består av vård och underhåll av begravningsplatsens och kyrkogårdens allmänna ytor, nyanläggning av begravningsplatser och skötsel av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar eller miljöer.

Begravnings- och fastighetsutskottet i Täby församling är det förtroendevalda organ som har förvaltningsansvaret. Det praktiska ansvaret har Täby kyrkogårds- och fastighetsförvaltning. Uppdraget finansieras via begravningsavgiften.

Täby församlings gravregister finns på Svenska gravar

Svenska gravar är en söktjänst på nätet för att hitta gravsatta runt om i landet. Samtliga gravsatta på Täbys begravningsplatser som kyrkogårdsförvaltningen har kännedom om finns sökbara via tjänsten.

Kyrkogårdskontoret i Täby kyrkby

Kyrkogårdsföreståndaren Danuta Welander och hennes medarbetare svarar på alla frågor som rör begravning och gravsättning. >>

Året runt på Täby begravningsplats

Elin Alpne och Anders Östling är två av dem som dagligdags ser till att hålla allt snyggt och prydligt på begravningsplatserna i Täby. >>

  Välja gravplats

  Här finns foton över olika gravskick och gravkvarter på begravningsplatserna i Täby med många olika sorters gravplatser att välja mellan.

  Att ansvara för en grav

  Som gravrättsinnehavare ansvarar man för gravens skötsel, vilket innebär att graven måste ses till flera gånger från vår till höst. Man bestämmer också över vem eller vilka som ska gravsättas i graven.

  Alla blanketter för gravsättning

  Det finns flera olika blanketter att fylla i för att bland annat anmälan om gravsättning. Här finns också kartor över begravningsplatserna.

  Gravskötsel och blomplantering

  Gravrättsinnehavare som själv inte har möjlighet att ta hand om graven, kan beställa gravskötsel på kyrkogårdsförvaltningen

  Begravningsavgiften

  Alla oavsett religion, både medlemmar och icke medlemmar i Svenska kyrkan, betalar via skattsedeln en begravningsavgift. Denna ska inte förväxlas med den kyrkoavgift som alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar.

  Kyrkor, kapell och lokaler för begravningen

  Inom Täby församling finns sju olika alternativ för begravningen, från den större Tibble kyrka till det mindre ceremonirummet Hymnen.

  Skogen vid begravningsplatsen angripen av granbarkborre

  Täby församling som skogsägare har ett ansvar att skyndsamt ta bort angripna träd.

  Foto: Christina Dagberger

  Stölder på Täby begravningsplatser

  Vi vill göra gravrättsinnehavare och besökare uppmärksamma på att det emellanåt har förekommit stölder på våra begravningsplatser.

  Det som försvunnit är bl.a. ljus, gravlyktor, prydnadsföremål och blomplantor från enskilda gravplatser samt bänkar och konstföremål från de gemensamma ytorna.

  Vi beklagar verkligen detta. Begravningsplatserna är allmänna platser som ska vara tillgängliga för alla året om. Att bevaka området dygnet runt är tyvärr inte möjligt. Vi hoppas på er förståelse för detta.  

  Hör gärna av er om ni har några ytterligare frågor, Täby kyrkogårdsförvaltning
  Tel. 08-580 035 50