Foto: Alex och Martin/IKON

Inför begravningsceremonin

Det finns begravningsceremonier i Svenska kyrkans ordning, annan kristen, religiös ordning eller borgerlig ordning

Vid dödsfallet

Det är sjukhusen som ansvarar för att den döde görs i ordning och tas till ett bårhus, oavsett var en person avlider. Om du väljer att anlita en begravningsbyrå ordnar de med transport från bårhuset till bisättningslokal i avvaktan på begravning. Uppgifter om dödsfallet kommer automatiskt till pastorsexpeditionen om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering har är en månad.

Den som är närmast anhörig får senare en inbjudan från församlingen att delta i en tacksägelsegudstjänst. I gudstjänsten läses namnet upp på den avlidne under ljuständning.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som avlidit under året får även sina namn upplästa i en allhelgonagudstjänst.

Bårtäcken

Ett bårtäcke att täcka kistan med kan vara ett fint alternativ vid begravningsgudstjänsten. Det finns möjlighet att utan kostnad låna bårtäcke. Bårtäcke bokas via församlingen eller begravningsbyrå.

Begravningsceremonin

Begravningsceremonin är en del av sorgearbetet. Det finns olika sorters begravningsceremonier:

- Svenska kyrkans ordning
- Annan kristen ordning
- Annan religiös ordning
- Borgerlig ordning

I Täby församling kan begravning enligt Svenska kyrkans ordning hållas i någon av församlingen kyrkor: Täby kyrka, Tibble kyrka, Näsbyparks kyrka, S:t Olofs kyrka, Gribbylunds kapell, ceremonilokalen Stillheten eller ceremonirummet Hymnen.

I gudstjänsten medverkar präst, organist samt vaktmästare och ett bärarlag som bär kistan in och ut ur kyrkan i samband med gudstjänsten.

Om den avlidne inte tillhör Svenska kyrkan kan även begravning enligt annat trossamfunds ordning äga rum. Cermonibyggnaden Stillheten och ceremonirummet Hymnen som ligger i närheten av Täby kyrka är iordningställd bland annat för detta ändamål. Här kan även borgerliga begravningsceremonier förrättas.

Om du känner att du vill ta hand om vissa uppgifter själv i samband med begravningen är du välkommen att rådgöra med församlingen eller med den begravningsbyrå du anlitar. Man får göra mer själv än vad många tror. Man kan även välja att inte ha någon begravningsceremoni alls.

Bårtäcke i Täby kyrka som även används i Stillheten.

Bårtäcke Näsbyparks kyrka

Bårtäcke Tibble kyrka

Bokning av dop, vigsel och begravning

Kontakta receptionen om du har frågor angående dop, vigsel, begravning och lokalbokning via e-post.
Direkttelefon till bokningen: 08-580 035 05.

Telefon- och besökstid:

  • Måndag kl. 10-15 med lunchstängt kl. 12-13
  • Tisdag kl. 10-15 med lunchstängt kl. 12-13
  • Onsdag kl. 13-15
  • Torsdag kl. 10-15 med lunchstängt kl. 12-13
  • Fredag kl. 10-15 med lunchstängt kl. 12-13