Kalendarium för Täby församling

Gudstjänst, konserter och verksamhet i kyrkorna i Täby församling. Begränsat utbud på grund av restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Vi visar hänsyn och håller säkerhetsavstånd.

Med reservation för ev. ändringar.