Meny

Kalendarium för Täby församling

Kyrkorna i Täby församling har öppet för enskild andakt med möjlighet till ljuständning varje söndag. Präst finns på plats. Vi visar hänsyn och håller säkerhetsavstånd. Gudstjänst, konserter och verksamhet har uppehåll tills vidare.

Med reservation för ev. ändringar.