Kalendarium för Täby församling

Gudstjänst, musik och annan verksamhet i kyrkorna i Täby församling.

Med reservation för ev. ändringar.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.