Dataskyddsförordningen - GDPR i Täby församling

Täby församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Täby församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt den nya Dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Församlingen värnar om din personliga integritet och kommer att hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Läs mer om GDPR hos Integritetsskyddsmyndigheten (öppnas i nytt webbfönster)

Mer information om hur Svenska kyrkan på nationell nivå hanterar personuppgifter finns att läsa på Svenska kyrkans webb.

Hör av dig till församlingen om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. 

För frågor mejla: Täby församling

SÅ BEHANDLAR SVENSKA KYRKAN DINA PERSONUPPGIFTER

På Svenska kyrkans webbplats finns mer information om hur personuppgifter behandlas.