Foto: Christina Dagberger

Täby kyrka

Täby kyrka är från mitten av 1200-talet. Den är mest känd för de välbevarade kalkmålningarna som gjordes av Albertus Pictor på 1480-talet.

Öppettider

Kyrkan är öppen:
Mån-tis 8.00-16.30
Ons 13.00-16.30
Tor-fre 8.00-16.30
Lör 10.00-17.30
Sön 9.00-16.00 

Det kan vara svårt att rekommendera några generella tider för besök eftersom det dagligen pågår både dop, vigslar och begravningar. Säkrast är att ringa till vaktmästaren på morgonen (vardagar) 8.00-9.00, tel. 580 035 82 för att få reda på vad som händer i kyrkan just den dagen.

Om större grupper vill se kyrkan är det alltid bäst att boka via församlingens bokning, 08-580 035 05 för att vara säker på att få en speciell tid.

Kyrkvaktmästaren tjänstgör ibland i en annan lokal och då är Täby kyrka låst under ordinarie öppettider. Kontakt kyrkvaktmästare tel. 08-580 035 82.

Filmen om prästens kläder - frågor & svar

Liturgiska kläder är de kläder som präster, biskopar och diakoner bär under gudstjänsten. Det finns flera olika plagg och tillbehör, varav vissa har en lång tradition från antikens vardagsdräkt. Vad är till exempel alba? Eller stola? Hur används dessa och andra kläder? I text och film berättar Magdalena Hedman allt om prästens kläder.>>

Filmen om kyrkoåret

Kyrkoåret är en kalender som utgår från de olika händelser och högtider som på olika sätt firas i kyrkan varje år. I film, text och bild berättar prästen Magdalena Hedman om kyrkoåret och dess betydelse som symbol för livet och vägledning i vardagen.

Täby kyrkas predikstol

En klenod från slottet Tre kronor. >>

Ljuskronorna i Täby kyrka

Två av ljuskronorna är från 1600-talet och den tredje från 1800-talet. De skänktes på sin tid till kyrkan av församlingsbor: Ebba Sparre, Anna Maria von Balthazar och Samuel Helding och berättar något om historien.

Kyrkskeppet i Täby kyrka

Skeppet som hänger i Täby kyrka är ett tremastat, fullriggat örlogsfartyg, målat i brunt och vitt. Det är okänt när skeppet kom till kyrkan och i vilket sammanhang.

Täby kyrkas sakristia

Sakristian har förmodligen byggts till i en andra byggnadsetapp, på 1300-talet. Den används som ett rum för förberedelser inför gudstjänsterna.

Klockstapeln vid Täby kyrka

I klockstapeln, som byggdes 1736, är två klockor av malm upphängda. >>

Dödens schackspel

Dödens schackspel är den mest kända av Albertus Pictors kalkmålningar i Täby kyrka. Målningen har inspirerat Ingmar Bergman till en scen i filmen Det sjunde inseglet från 1957. >>

Runsten inmurad i Täby kyrkas ytterväggar

Stenen är i två delar är av rödaktig granit och dateras till cirka år 1050-1080.>>

Johan Palmstruchs grav och vapensköld i Täby kyrka

Johan Palmstruch brukar kallas det svenska bankväsendets fader. Hans affärsverksamhet Stockholms Banco blev senare världens första riksbank.>>

Täby kyrkas altarskåp

Altarskåpet är från slutet av 1400-talet och avbildar bland annat Jesus på korset och de tolv lärjungarna.>>

I musikens tecken

Musik har under flera hundra år varit ett självklart inslag i kyrkan. Som kyrkomusiker står man mitt i tradition och modernitet, säger Erika Alfredsson Bohlin, som är kyrkomusiker i Täby församling. >>

Kalkmålningar av Albertus Pictor

Birgitta Segerström är kunnig guide i Täby kyrka. Hon berättar för besökare om Albertus Pictors målningar från 1480-talet. Valven har aldrig varit överkalkade och hör delvis till Albertus Pictors främsta målningssviter.

Täby kyrkas predikstol

En klenod från slottet Tre kronor. >>

Helgonbilder i Täby kyrkas vapenhus

På väggarna i de kupiga valvkapporna framträder helgongestalter försedda med gloria. Målningarna förmodas ha anknytning till den så kallade Tierpgruppen.

Klockstapeln vid Täby kyrka

I klockstapeln, som byggdes 1736, är två klockor av malm upphängda. >>

Täby kyrkas sakristia

Sakristian har förmodligen byggts till i en andra byggnadsetapp, på 1300-talet. Den används som ett rum för förberedelser inför gudstjänsterna.

Ljuskronorna i Täby kyrka

Två av ljuskronorna är från 1600-talet och den tredje från 1800-talet. De skänktes på sin tid till kyrkan av församlingsbor: Ebba Sparre, Anna Maria von Balthazar och Samuel Helding och berättar något om historien.

Täby kyrkas historia

Täby församling är en av Sveriges runstensrikaste. De flesta stenarna är från 1000-talet, det århundrade, som man antar att kristendomen blev officiell i Uppland. Förmodligen har det då byggts en träkyrka i Täby, men om den vet man ingenting. Den nuvarande vitputsade gråstenskyrkan byggdes vid mitten av 1200-talet. Eftersom långhuset och sakristian inte ligger i förband med varandra, har man antagit att sakristian byggdes vid århundradets slut. En annan teori är att den härrör från en äldre träkyrka. Det var inte ovanligt att en träkyrka försågs med en stensakristia, som var säkrare från brand- och inbrottssynpunkt.

Någon gång mellan åren 1425 och 1460 fick kyrkan ett vapenhus, som invändigt dekorerades med kalkmålningar av en okänd mästare. Ytterportalen är ursprunglig och består av en tjärad, rikt järnbeslagen ekdörr.
Långhusets fyra kryssvalv slogs omkring 1475. På 1480-talet försåg Albertus Pictors verkstad väggar och valv med målningar. Valven har aldrig varit överkalkade och de hör delvis till Albertus Pictors kvalitetsmässigt förnämsta målningssviter. Kyrkans centrala kultbild är Nådastolen, som finns i valvet ovanför altaret. I Albertus Pictors nytolkning av motivet håller Fadern den döde Sonen i sitt sköte så att Kristi armar bildar ett kors. Det mest kända motivet av Täbymålningarna, Dödens schackspel, finns i västvalvet.

Altarskåpet är från 1470-talet och dess huvudscen är en Golgatagrupp. Den flankeras av skulpturer av Olof den helige och en biskop. Därunder finns fyra scener ur passionshistorien och i flyglarna står de tolv apostlarna. Baksidorna har målningar som föreställer nattvarden, Marias död, Marie kröning och Gregorii mässa. Predikstolen från 1630-talet, har ursprungligen suttit i slottskapellet på slottet Tre Kronor. Till höger om altaret finns en gravhäll från 1345. Under 1993 och 1994 genomgick kyrkorummet en grundlig restaurering under arkitekten Uno Söderbergs ledning. Bland annat rengjordes kalkmålningarna och en ny bänkinredning tillkom.

Tillkomst: 1200-talet
Sevärdheter: Kalkmålningar av Albertus Pictor, senmedeltida altarskåp
Orgel: Mats Arvidsson, Stallarholmen, 1994, 25 stämmor
Adress: Kyrkvägen 7-9, Täby

Texten är hämtad ur Kyrkguiden - vägledning till kyrkorna i Stockholms stift

Hitta till Täby kyrka

Adress: Kyrkvägen 7-9
187 70 TÄBY
Tel. 08-580 035 82

Karta >>

Dödens schackspel

Dödens schackspel är den mest kända av Albertus Pictors kalkmålningar i Täby kyrka. Målningen har inspirerat Ingmar Bergman till en scen i filmen Det sjunde inseglet från 1957. >>

Katalog över Albertus Pictors målningar i Täby kyrka

Valvmålningarna presenteras i bild och text. Katalogen finns att köpa i Täby kyrka.

Hur många får plats i kyrkor och samlingslokaler?

I Täby kyrka finns plats för 250 personer. Vid begravningar finns det plats för högst 160 personer. Eventuellt kan 25 personer rymmas på läktaren, men observera att dessa endast är åhörarplatser och att trappan upp är brant och smal.
Begravningskaffe kan bokas i Täby gård: Nedre våningen 70 personer. Övre våningen 50 personer.

I Gribbylunds kapell finns plats för 60 personer. Kapellgården har möjlighet till begravningskaffe för upp till 35 personer.

I Näsbyparks kyrka finns plats för 150 personer. I anslutning till kyrkan finns sällskapsrum för begravningskaffe för upp till 40 personer.

I S:t Olofs kyrka finns plats för max 80 personer. Sällskapsrummet kan användas för begravningskaffe för upp till 30 personer.

Tibble kyrka har plats för 350 personer. I sällskapsrummet finns möjlighet till begravningskaffe för upp till 75 personer.

Ceremonibyggnaden Stillheten har inga religiösa symboler.
I Stillheten finns plats för cirka 100 personer.