Foto: Christina Dagberger

Täby kyrka

Täby kyrka är från mitten av 1200-talet. Den är mest känd för de välbevarade kalkmålningarna som gjordes av Albertus Pictor på 1480-talet.

Täby kyrkas predikstol

En klenod från slottet Tre kronor. >>

Ljuskronorna i Täby kyrka

Två av ljuskronorna är från 1600-talet och den tredje från 1800-talet. De skänktes på sin tid till kyrkan av församlingsbor: Ebba Sparre, Anna Maria von Balthazar och Samuel Helding och berättar något om historien.

Täby kyrkas historia

Täby församling är en av Sveriges runstensrikaste. De flesta stenarna är från 1000-talet, det århundrade, som man antar att kristendomen blev officiell i Uppland. Förmodligen har det då byggts en träkyrka i Täby, men om den vet man ingenting. Den nuvarande vitputsade gråstenskyrkan byggdes vid mitten av 1200-talet. Eftersom långhuset och sakristian inte ligger i förband med varandra, har man antagit att sakristian byggdes vid århundradets slut. En annan teori är att den härrör från en äldre träkyrka. Det var inte ovanligt att en träkyrka försågs med en stensakristia, som var säkrare från brand- och inbrottssynpunkt.

Någon gång mellan åren 1425 och 1460 fick kyrkan ett vapenhus, som invändigt dekorerades med kalkmålningar av en okänd mästare. Ytterportalen är ursprunglig och består av en tjärad, rikt järnbeslagen ekdörr.
Långhusets fyra kryssvalv slogs omkring 1475. På 1480-talet försåg Albertus Pictors verkstad väggar och valv med målningar. Valven har aldrig varit överkalkade och de hör delvis till Albertus Pictors kvalitetsmässigt förnämsta målningssviter. Kyrkans centrala kultbild är Nådastolen, som finns i valvet ovanför altaret. I Albertus Pictors nytolkning av motivet håller Fadern den döde Sonen i sitt sköte så att Kristi armar bildar ett kors. Det mest kända motivet av Täbymålningarna, Dödens schackspel, finns i västvalvet.

Altarskåpet är från 1470-talet och dess huvudscen är en Golgatagrupp. Den flankeras av skulpturer av Olof den helige och en biskop. Därunder finns fyra scener ur passionshistorien och i flyglarna står de tolv apostlarna. Baksidorna har målningar som föreställer nattvarden, Marias död, Marie kröning och Gregorii mässa. Predikstolen från 1630-talet, har ursprungligen suttit i slottskapellet på slottet Tre Kronor. Till höger om altaret finns en gravhäll från 1345. Under 1993 och 1994 genomgick kyrkorummet en grundlig restaurering under arkitekten Uno Söderbergs ledning. Bland annat rengjordes kalkmålningarna och en ny bänkinredning tillkom.

Tillkomst: 1200-talet
Sevärdheter: Kalkmålningar av Albertus Pictor, senmedeltida altarskåp
Orgel: Mats Arvidsson, Stallarholmen, 1994, 25 stämmor
Adress: Kyrkvägen 7-9, Täby

Texten är hämtad ur Kyrkguiden - vägledning till kyrkorna i Stockholms stift

Hitta till Täby kyrka

Adress: Kyrkvägen 7-9
187 70 TÄBY
Tel. 08-580 035 82

Karta >>

Öppettider

Kyrkan är öppen:
Mån-tis 8.00-16.30
Ons 13.00-16.30
Tor-fre 8.00-16.30
Lör 10.00-17.30
Sön 9.00-16.00 

Det kan vara svårt att rekommendera några generella tider för besök eftersom det dagligen pågår både dop, vigslar och begravningar. Säkrast är att ringa till vaktmästaren på morgonen (vardagar) 8.00-9.00, tel. 580 035 82 för att få reda på vad som händer i kyrkan just den dagen.

Om större grupper vill se kyrkan är det alltid bäst att boka via församlingens reception, 08-580 035 00 för att vara säker på att få en speciell tid.

Täby kyrka måste ibland vara obemannad under ordinarie öppettider.

Om Täby kyrka är låst när du kommer dit som besökare går det bra att ringa kyrkovaktmästaren på tel. Tel. 08-580 035 82. På vardagar går det även bra att kontakta kyrkogårdskontoret på Krossbacken 43, tel. 08-580 035 50.

Hur många får plats i kyrkor och samlingslokaler?

Vänligen observera att nedanstående uppgifter är allmänna siffror, som inte gäller för närvarande, med anledning av restriktioner kring covid-19.

I Täby kyrka finns plats för 250 personer. Vid begravningar finns det plats för högst 160 personer. Eventuellt kan 25 personer rymmas på läktaren, men observera att dessa endast är åhörarplatser och att trappan upp är brant och smal.
Begravningskaffe kan bokas i Täby gård för upp till 80 personer.

I Gribbylunds kapell finns plats för 60 personer. Kapellgården har möjlighet till begravningskaffe för upp till 40 personer.

I Näsbyparks kyrka finns plats för 150 personer. I anslutning till kyrkan finns sällskapsrum för begravningskaffe för upp till 50 personer.

I S:t Olofs kyrka finns plats för max 80 personer. Sällskapsrummet kan användas för begravningskaffe för upp till 40 personer.

Tibble kyrka har plats för 350 personer. I sällskapsrummet finns möjlighet till begravningskaffe för upp till 100 personer.

Ceremonibyggnaden Stillheten har inga religiösa symboler.
I Stillheten finns plats för cirka 100 personer.