Foto: Christina Dagberger

Kyrkor och kapell

Kyrkorna är från olika tidsepoker och har alla sin egen historia och tillkomst. Läs om kyrkorna och se bilder från golv till tak.

Täby församling omfattar samma geografiska område som Täby kommun.
Inom församlingen finns fyra kyrkor och en ceremonibyggnad: Täby kyrka, Gribbylunds kapell, Näsbyparks kyrka, S:t Olofs kyrka och Tibble kyrka samt Stillheten och Hymnen.

Kyrkorna är från olika tidsepoker och har alla sin egen historia och tillkomst. Täby kyrka är en medeltidskyrka från 1100-talet, Gribbylunds kapell ett gammalt allianskapell, Näsbyparks kyrka tillkom genom att boende i Näsbypark engagerade sig, S:t Olofs kyrka är flyttad till Viggbyholm från S:t Görans församling och Tibble kyrka är ett modernt församlingscentrum. Stillheten kan användas för kyrkliga eller borgerliga begravningar eller för alla som har en annan tro. Stillheten är en ceremonibyggnad utan religiösa symboler.

Täby församling ansvarar för allt underhåll av kyrkor och kapell inom församlingen. 

Antal deltagare i kyrkor och samlingslokaler från 1 juni 2021. Gäller fram tills dess att nuvarande restriktioner förändras.

Tack vare beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten den 12 maj om höjning av maxantalet för antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 1 juni gäller nu nedanstående förändringar i antal deltagare vid begravning i Täby församling. Antalet gäller sittande deltagare med anvisade platser. Med hänsyn tagen till säkerhetsavstånd är antalet deltagare anpassat till lokalens storlek.

Antal deltagare i kyrkorna sittande med anvisade platser
Täby kyrka: 50 personer exklusive präst, musiker och vaktmästare
Tibble kyrka: 50 personer exklusive präst, musiker och vaktmästare
Näsbyparks kyrka: 25 personer exklusive präst, musiker och vaktmästare
Gribbylunds kapell: 15 personer inklusive medverkande
S:t Olofs kyrka: 15 personer inklusive medverkande
Stillheten: 50 personer exklusive präst musiker och vaktmästare
Hymnen: 10 personer inklusive medverkande

Antal deltagare vid minnesstunder och servering, sittande med anvisade platser
Minnesstunder kan anordnas i församlingens regi. Där gäller nedanstående antal deltagare med anvisade platser inomhus exklusive personal:
Tibble kyrkas sällskapsrum: 50 personer
Täby gård:  Markplan 50 personer, övervåning 30 personer
Näsbyparks kyrkas sällskapsrum: 40 personer
Gribbylunds Kapellgård: 25 personer
S:t Olofs kyrkas sällskapsrum: 25 personer

Täby församling uppmanar besökare och deltagare att fortsatt använda munskydd och erbjuder sådana till utdelning. Vi håller avstånd till varandra och visar hänsyn vid in- och utpassage genom dörrarna.

Hur många får plats i kyrkor och samlingslokaler?

Vänligen observera att nedanstående uppgifter är allmänna siffror, som inte gäller för närvarande, med anledning av restriktioner kring covid-19.

I Täby kyrka finns plats för 250 personer. Vid begravningar finns det plats för högst 160 personer. Eventuellt kan 25 personer rymmas på läktaren, men observera att dessa endast är åhörarplatser och att trappan upp är brant och smal.
Begravningskaffe kan bokas i Täby gård för upp till 80 personer.

I Gribbylunds kapell finns plats för 60 personer. Kapellgården har möjlighet till begravningskaffe för upp till 40 personer.

I Näsbyparks kyrka finns plats för 150 personer. I anslutning till kyrkan finns sällskapsrum för begravningskaffe för upp till 50 personer.

I S:t Olofs kyrka finns plats för max 80 personer. Sällskapsrummet kan användas för begravningskaffe för upp till 40 personer.

Tibble kyrka har plats för 350 personer. I sällskapsrummet finns möjlighet till begravningskaffe för upp till 100 personer.

Ceremonibyggnaden Stillheten har inga religiösa symboler.
I Stillheten finns plats för cirka 100 personer.

Täby församling

Växel för vidarekoppling
08-580 035 00
Måndag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Tisdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Onsdag kl. 13-15
Torsdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Fredag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)

Direkttelefon till bokning av dop, vigsel och begravning samt lokaluthyrning.
08-580 035 05
Telefon- och besökstider bokning och reception
Måndag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Tisdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Onsdag kl. 13-15
Torsdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Fredag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Besöksadress till receptionen är Tibble kyrka, Attundavägen 3.

E-post för kontakt med Täby församling
e-post - tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Leveransadress Täby församling/Tibble kyrka
Attundavägen 3, 183 34 Täby
Postadress: Box 208 183 23 TÄBY

Fax
08-580 035 09

Organisationsnummer
252000-0460