Foto: Christina Dagberger

Kyrkor och kapell

Kyrkorna är från olika tidsepoker och har alla sin egen historia och tillkomst. Läs om kyrkorna och se bilder från golv till tak.

Täby församling omfattar samma geografiska område som Täby kommun.
Inom församlingen finns fyra kyrkor och en ceremonibyggnad: Täby kyrka, Gribbylunds kapell, Näsbyparks kyrka, S:t Olofs kyrka och Tibble kyrka samt Stillheten och Hymnen.

Kyrkorna är från olika tidsepoker och har alla sin egen historia och tillkomst. Täby kyrka är en medeltidskyrka från 1100-talet, Gribbylunds kapell ett gammalt allianskapell, Näsbyparks kyrka tillkom genom att boende i Näsbypark engagerade sig, S:t Olofs kyrka är flyttad till Viggbyholm från S:t Görans församling och Tibble kyrka är ett modernt församlingscentrum. Stillheten kan användas för kyrkliga eller borgerliga begravningar eller för alla som har en annan tro. Stillheten är en ceremonibyggnad utan religiösa symboler.

Täby församling ansvarar för underhåll av kyrkor och kapell inom församlingen. 

Hur många får plats i kyrkor och samlingslokaler?

I Täby kyrka finns plats för 250 personer. Vid begravningar finns det plats för högst 160 personer. Eventuellt kan 25 personer rymmas på läktaren, men observera att dessa endast är åhörarplatser och att trappan upp är brant och smal.
Begravningskaffe kan bokas i Täby gård: Nedre våningen 70 personer. Övre våningen 50 personer.

I Gribbylunds kapell finns plats för 60 personer. Kapellgården har möjlighet till begravningskaffe för upp till 35 personer.

I Näsbyparks kyrka finns plats för 150 personer. I anslutning till kyrkan finns sällskapsrum för begravningskaffe för upp till 40 personer.

I S:t Olofs kyrka finns plats för max 80 personer. Sällskapsrummet kan användas för begravningskaffe för upp till 30 personer.

Tibble kyrka har plats för 350 personer. I sällskapsrummet finns möjlighet till begravningskaffe för upp till 75 personer.

Ceremonibyggnaden Stillheten har inga religiösa symboler.
I Stillheten finns plats för cirka 100 personer.

Täby kyrka

Täby kyrka i Täby kyrkby byggdes vid mitten av 1200-talet. På 1480-talet försåg Albertus Pictors verkstad väggar och valv med målningar.

Gribbylunds kapell

Gribbylunds kapell ligger intill Gribbylunds centrum. Det skänktes till Täby församling på 1980-talet och återinvigdes 1990.

Näsbyparks kyrka

Näsbyparks kyrka invigdes 1980 och ligger intill Näsbyparks station

S:t Olofs kyrka

Församlingsbor i Täby hade i flera decennier arbetat för att få en kyrka i Viggbyholm när den invigdes i november 1941

Tibble kyrka

Tibble kyrka ligger intill Täby centrum. Kyrkorummet domineras av de enorma glasmosaikväggarna, som upptar en yta av 950 kvadratmeter.

Stillheten

Ceremonibyggnaden Stillheten finns på Södra begravningsplatsen. Det är en ceremonibyggnad utan religiösa symboler.

Ceremonirummet Hymnen

Ceremonibyggnaden Stillheten finns på Södra begravningsplatsen. Det är en ceremonibyggnad utan religiösa symboler.

Församlingsgården Karlberg

Täby församling har en församlingsgård på Väddö med närhet till hav och med stora grönytor. Här finns fina lokaler för samlingar och övernattning.

Lindgården

Lokaler för barn och vuxna, för musik, sång och för uthyrning till exempelvis föreningar.

Panoramabilder

Här finns församlingens kyrkor och kapell samt Stillheten och Täby gård filmade från insidan - från golv till tak.>>

Framtidsvision - omvärld - uppdrag

Kyrkoherde Michael Öjermo förklarar i fyra korta filmer den inledande visionen i församlingsinstruktionen, som är det nya styrdokument som Täby församling tagit fram.

Täby församling

Växel för vidarekoppling
08-580 035 00

Direkttelefon till bokning av dop, vigsel och begravning samt lokaluthyrning.
08-580 035 05
Telefontider bokning
Måndag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Tisdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Onsdag kl. 13-15
Torsdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Fredag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)

E-post för kontakt med Täby församling
tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Leveransadress Täby församling/Tibble kyrka
Attundavägen 3, 183 34 Täby
Postadress: Box 208 183 23 TÄBY

Fax
08-580 035 09

Organisationsnummer
252000-0460