Foto: Josefin Casteryd/IKON

Diakoni - Omsorg om medmänniskan

I Täby församlings diakonala arbete står människan och människans livsvillkor i centrum. Vår ambition är att hjälpa människor att se sina möjligheter och ge stöd såväl individuellt som i grupp.

Även under coronapandemin erbjuds flera verksamheter som till exempel Telefonvän, Samtalslinjen, Livsnära samtal och Leva vidare-grupper. Några av de öppna mötesplatserna har paus, men så snart coronaläget tillåter återupptas verksamheterna igen.

Välkommen att kontakta en diakon i Täby församling

Du kan kontakta en diakon via Täby församlings växel 08-580 035 00 eller vända dig direkt till en diakon i kontaktlistan nedan via telefon eller mejl.