Foto: Josefin Casteryd/IKON

Diakoni - Omsorg om medmänniskan

I Täby församlings diakonala arbete står människan och människans livsvillkor i centrum. Vår ambition är att hjälpa människor att se sina möjligheter och ge stöd såväl individuellt som i grupp.

Diakoni - omsorg om medmänniskan

Följ med Täby församlings diakoner på jobbet en vanlig vardag.

Vår styrka som kyrka är att jobba på djupet

Tema diakoni: Omsorg om medmänniskan. I Regina Perssons arbete som diakon är samtalet alltid närvarande, till exempel i församlingens livsberättargrupper.

Samtalet blir friare på vandring

Tema diakoni: Omsorg om medmänniskan. För Eva-Lisa Oldeberg är arbetet som diakon att vara en medvandrare till dem hon möter.

Att finnas med i glädje och sorg

Tema diakoni: Omsorg om medmänniskan. Att lyssna till andra och vara till hjälp är en viktig sak för Maria Sundbäck, som är diakon i Täby församling.

Platser för samtal och närvaro

Tema diakoni: Omsorg om medmänniskan. Christina Manfredh är diakon i Täby församling och träffar människor både i kyrkan och på vårdboenden.

Samtalslinjen

Vi har alla hamnat i situationer i livet där vi behöver någon som lyssnar. Du behöver inte vara medlem för att ta en kontakt. Du kan ringa direktnumret till Samtalslinjen i Täby församling 08-580 035 08 helgfri tisdag och fredag kl. 9-12.

Samtal och stöd

I olika situationer och skeden i livet kan man behöva någon att tala med.

Livsnära samtal - Samtal om livet

Är du intresserad av att lyssna på andras livsberättelser och dela med dig av dina egna? >>

Samtal om sorg - Leva vidare-grupper

När vi förlorar någon som står oss nära förändras livet >>

Diakoni i samarbete

Täby församling samverkar med äldreboenden, Byle, ASIH, kriminalvården och andra aktörer samt anordnar sinnesrogudstjänster.

Engagera dig!

Man trivs där man behövs!

Jourhavande präst

Genom Jourhavande präst erbjuder Svenska kyrkan akut samtals- och krisstöd via telefon, chatt och digitalt brev. >>

Stödgrupp för barn och familj i sorg

Varje år mister cirka 3 500 barn i Sverige en förälder och 600-700 ett syskon. Täby församling har erfarenhet av att ge stöd till barn och familj.

Välkommen att kontakta en diakon i Täby församling

Du kan kontakta en diakon via Täby församlings växel 08-580 035 00 eller vända dig direkt till en diakon i kontaktlistan nedan via telefon eller mejl.