Meny

Diakoni - Omsorg om medmänniskan

I Täby församlings diakonala arbete står människan och människans livsvillkor i centrum. Vår ambition är att hjälpa människor att se sina möjligheter och ge stöd såväl individuellt som i grupp.

Äldreboenden

Medarbetare från församlingen finns på Attundagården, Broby gård, Kullagränd, Lyktan, Höstfibblan, Allégården, Silverpark och Ångaren. Vi erbjuder andakt, själavård/enskilda samtal och besök. Vi finns också till för anhöriga/närstående.

Täby församlings närvaro på Byle gård

På Byle Gård bedrivs vård för patienter med behov av avancerad och palliativ (lindrande) vård. Diakon från församlingen finns på plats en eftermiddag i veckan. Andakt firas varje tisdag 15.00.

Diakonin har många som söker hjälp

Du kan kontakta en diakon via Täby församlings växel 08-580 035 00 eller vända dig direkt till en diakon i kontaktlistan nedan via telefon eller mejl.

Mariam Ghaly

Mariam Ghaly

Täby församling

Diakoniassistent

Elisabeth  Hjalmarsson

Elisabeth Hjalmarsson

Täby församling

Avdelningschef diakoni

Christer Käck

Christer Käck

Täby församling

Diakon

Ann Nelstrand

Ann Nelstrand

Täby församling

Diakon

Regina Persson

Regina Persson

Täby församling

Diakon

Maria Sundbäck

Maria Sundbäck

Täby församling

Diakon