Foto: Christina Dagberger

S:t Olofs kyrka

S:t Olofs kyrka är Täby församlings kyrka i Viggbyholm

I flera decennier arbetade församlingsbor i Täby för att få en kyrka i Viggbyholm. En församlingshemsstiftelse fick överta Kristinebergs kapell, som sedan 1929 varit småkyrka i S:t Görans församling. Kapellet blev stommen till S:t Olofs kyrka, som ritades av arkitekt Evert Milles. En tomt skänktes av landsfiskal Herbert Lilienborg, Viggbyholms gård. Kyrkan invigdes den 16 november 1941 av ärkebiskop Erling Eidem. Stiftelsen drev verksamheten i nära sex år. Den 21 oktober 1947 övertog Täby församling ansvaret för kyrkan. Till minne av initiativtagaren kyrkoherde Hans Olof Ferenius uppsattes en tavla av silver i entrén vid 25-årsjubileet 1966. Klockstapeln flyttades från Grindtorpskyrkan 1973.

De flesta av kyrkans inventarier är gåvor. Altartavlan är en oljemålning med uppståndelsemotiv av professor Einar Forseth och är inköpt av gåvomedel efter stationsinspektör Karl Ekstam. Två ljusarmar i driven mässing från 1700-talet ses på vardera sidan om altaret. De är gåvor från Näsby slott. Träreliefen på läktaren föreställer kyrkomusikens skyddshelgon S:ta Cecilia omgiven av musicerande småänglar. Den är en modell till reliefen i Sollentuna kyrka och en gåva av konstnären Axel Wallenberg. Genom åren har den inspirerat kyrkans musiker och körer. S:t Olofs kyrka har en digital Allen-orgel invigd 2004. Från Kristinebergs kapell kommer en malmkrona och två lampetter.

Mitt emot varandra på långhusväggen hänger två glasmosaiker gjorda i Italien på 1790-talet. Motiven är Marie bebådelse respektive Jesu födelse. En silverskulptur som föreställer Guds lamm – Agnus Dei liggande på en bok med sju obrutna sigill och omgivet av förgyllda strålar är en gåva av Dora Lamm, Näsby slott. Under läktaren hänger en reproduktion av Leonardo da Vincis nattvarden i en ståtlig gustaviansk ram. En tavla i driven koppar ”Kristus i Getsemane” ses intill. I koret ligger en röllakanmatta med namnet ”Lovsång” och processionskorset är en gåva till 40-årsjubileet från Hägernäs arbetskrets.

Arkitekt Lars Wilson ritade 1991 ett nytt altare med knäfall och en predikstol samt senare även kyrkbänkar som levererades från Färnqvists i Sala år 2003. Efter ritningar av arkitekt Uno Söderberg gjordes 1998-99 en tillbyggnad som inrymmer hiss till kyrkorummet och församlingssalen som nyttjas av arbetskretsen, distriktsrådet och församlingsbor vid familjehögtider. Till millennieskiftet inköptes av gåvomedel en mässhake, ett antependium och ett predikstolskläde, allt i blått. Till 65-årsjubileet i november 2006 fick kyrkan nya textilier i vitt och grönt. 

Text: Jan-Hans Sjöberg

Hitta till S:t Olofs kyrka

Granitvägen 76
183 63 TÄBY
Tel. 08-580 035 26

Karta >>

 

S:t Olofs kyrka håller öppet i samband med gudstjänster, konserter och andra aktiviteter.

Hur många får plats i kyrkor och samlingslokaler?

Vänligen observera att nedanstående uppgifter är allmänna siffror, som inte gäller för närvarande, med anledning av restriktioner kring covid-19.

I Täby kyrka finns plats för 250 personer. Vid begravningar finns det plats för högst 160 personer. Eventuellt kan 25 personer rymmas på läktaren, men observera att dessa endast är åhörarplatser och att trappan upp är brant och smal.
Begravningskaffe kan bokas i Täby gård för upp till 80 personer.

I Gribbylunds kapell finns plats för 60 personer. Kapellgården har möjlighet till begravningskaffe för upp till 40 personer.

I Näsbyparks kyrka finns plats för 150 personer. I anslutning till kyrkan finns sällskapsrum för begravningskaffe för upp till 50 personer.

I S:t Olofs kyrka finns plats för max 80 personer. Sällskapsrummet kan användas för begravningskaffe för upp till 40 personer.

Tibble kyrka har plats för 350 personer. I sällskapsrummet finns möjlighet till begravningskaffe för upp till 100 personer.

Ceremonibyggnaden Stillheten har inga religiösa symboler.
I Stillheten finns plats för cirka 100 personer.