Foto: Christina Dagberger

Om Täby församling

Täby församling verkar i en kommun som växer och där människors vardag och behov förändras.

Församlingen i siffror 
Folkmängd i Täby kommun: 70 405
Medlemmar i Täby församling: 41 318
Inträden i församlingen: 68
Utträden ur församlingen: 430

Kyrkoavgift
Kyrkoavgift 75 öre
Avgift till Stockholms stift 2,5 öre

Begravningsavgift
För den som inte är medlem i Svenska kyrkan gäller en allmän och obligatorisk begravningsavgift på 24,6 öre. Den är beslutad av kammarkollegiet och enhetlig för hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Begravningsavgiften betalas via skatten av alla invånare i Sverige och ska täcka kostnaden för själva begravningsverksamheten. På de flesta håll i Sverige (utom Stockholm och Tranås) är det Svenska kyrkans församlingar som är huvudman.

Kyrkliga handlingar 
Döpta: 239
Konfirmerade: 403
Vigda: 28 par
Begravda: 306

Siffror från verksamhetsuppföljning 2021.

Ekonomi och organisation
I Täby församlings årsredovisning finns fakta om bland annat följande:

- Statistik kring församlingens folkmängd m.m.
- Församlingens ekonomi och verksamhet i sammandrag
- Gudstjänst, diakoni, undervisning, mission
- Resultat- och balansräkning
Församlingens ekonomiska dokument och övriga riktlinjer finns här >>

Täby församling är miljödiplomerad

Diplomet visar att församlingen arbetar miljömedvetet och systematiskt med förbättringsarbete inom verksamhetens miljöområden som källsortering, energianvändning, kemikalieanvändning etc.
För att en församling skall diplomeras krävs att ett antal fastställda kriterier uppfylls
bland annat i att:
• kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
• planera och genomföra miljöförbättringar
• utbilda medarbetarna
• följa upp och förbättra miljöarbetet
Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, med den skillnaden att det utgår från en teologisk grund och motivation.

Här händer mycket
Täby församling, som är en del av Svenska kyrkan, har ett rikt gudstjänstliv i församlingens fem kyrkor och många Täbybor väljer att döpa sina barn, gifta sig och ha begravningsgudstjänster för sina anhöriga här. Ett stort antal ungdomar deltar varje år i församlingens konfirmationsläger och här finns en uppskattad verksamhet för barn och familj samt en diakoniavdelning med kyrkans sociala arbete i centrum.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som beskriver Täby församling. Bland annat ingår en omvärldsbeskrivning och analys av Täby församling om det område församlingen verkar i samt en redogörelse av församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, ge undervisning samt utöva diakoni och mission.

 

Framtidsvision - omvärld - uppdrag

Kyrkoherde Michael Öjermo förklarar i fyra korta filmer den inledande visionen i församlingsinstruktionen, som är det nya styrdokument som Täby församling tagit fram.

Swish-nummer i Täby församling

123 048 92 29 Tibble kyrka kollekt och kyrkkaffe
123 048 92 37 Näsbyparks kyrka kollekt och kyrkkaffe 
123 224 14 38 Gribbylunds kapell kollekt och kyrkkaffe 
123 355 94 65 S:t Olofs kyrka kollekt och kyrkkaffe  
123 389 23 04 Täby kyrka kollekt och kyrkkaffe 
123 093 87 12 Cafeterian i Tibble församlingsbyggnad   
123 311 72 31  Receptionen i Tibble församlingsbyggnad    
123 494 17 95 Bokbord Täby kyrka   
123 551 29 91 Ljusbärare i församlingens kyrkor
123 664 06 43 Övrigt till exempel Öppna förskolan OBS! Ange i meddelandet till vilket ändamål som pengarna skickas t. ex. kollekt, kyrkkaffe.

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för Täby församlings webbplats är kyrkoherde Michael Öjermo.

Policyer och riktlinjer

Församlingens policyer, styrdokument och ekonomiska redovisningar

Kontakta Täby församling

Bokning, samtal och stöd, telefonnummer, e-post, adresser, kartor, medarbetare, Swish-nummer.

Täby församling

Växel för vidarekoppling
08-580 035 00

Direkttelefon till bokning av dop, vigsel och begravning samt lokaluthyrning.
08-580 035 05
Telefontider bokning
Måndag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Tisdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Onsdag kl. 13-15
Torsdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Fredag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)

E-post för kontakt med Täby församling
tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Leveransadress Täby församling/Tibble kyrka
Attundavägen 3, 183 34 Täby
Postadress: Box 208 183 23 TÄBY

Fax
08-580 035 09

Organisationsnummer
252000-0460