Foto: Christina Dagberger

Policyer och riktlinjer

Församlingens policyer, styrdokument och ekonomiska redovisningar

Grunden för Täby församlings dagliga liv och verksamhet finns i församlingens budget och verksamhetsplan. Därutöver tillkommer policyer och riktlinjer för specifika områden.

Församlingsinstruktionen godkänns av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig. Den utfärdas av biskopen genom domkapitlet i Stockholms stift.

Budget och verksamhetsplan beslutas av kyrkofullmäktige, efter förslag av kyrkorådet.

Policyer beslutas av kyrkorådet.

Övriga bestämmelser för arbetet i församlingen beslutas av kyrkoherden.