Foto: Lotta Sundberg/IKON

Vi åker på läger

Vi åker ständigt på läger. Hela somrarna är det konfirmationsläger och under terminerna åker vi på helgläger och läger på loven. Vi åker främst till lägergården Karlberg, som är församlingens egen gård. Den ligger på Väddö.

Vår

Helgläger för konfirmander i januari

Läger och årsmöte med SKU i februari

Helgläger för konfirmander i mars

Läger med SKU i maj

Läger för ungdomar som går ledarutbildningen i maj

Familjeläger i maj

Sommar 

Fem konfirmationsläger arrangeras på Karlberg varje sommar. Varje läger pågår i två veckor och det brukar vara runt 60 konfirmander samt ledare med på lägren.

Många ungdomar åker på tvåveckorsläger till Gotland, Åre och Stjärnholm i juni och juli

Höst

Familjeläger i september             

Läger i oktober med Svenska kyrkans Unga

Körläger en helg i oktober med Täby församlings körskola 

Läger i oktober och november för ungdomar som deltar i ledarutbildningen 

 

Vid behov finns det stora möjligheter till nedsättning av avgift för att kunna åka med på läger. Församlingen har en generös policy. Välkommen att kontakta marie-louise.brostrom@svenskakyrkan.se för mer information.

Lägergården Karlberg

Täby församling har en lägergård på Väddö med närhet till hav och med stora grönytor. Här finns fina lokaler för samlingar och övernattning.

Vägbeskrivning till Karlberg

Karlberg församlingsgård
Karlbergsstigen 1 764 53 Björkö

Med bil 
E 18 till Norrtälje, väg 76 mot Gävle. När väg 76 viker mot Gävle, fortsätt rakt fram, väg 283. C:a 25 km norr om Norrtälje tag av höger mot Björkö-Arholma kyrka, Östersjö mm. 
Följ skyltning mot Östersjö. När ni passerar Björkö-Arholma kyrka är det c:a 5 km kvar. Ta av till höger: Karlberg 2 km. 
Följ skyltarna mot Karlberg.  

Med SL 
SL-buss 636, kontakta SL för exakta busstider. Stig av vid hållplats Sjöängen. Promenad c:a 2 km.