Foto: Alex & Martin/IKON

Musiker

Musiken berikar gudstjänsten och som kyrkomusiker har man även möjlighet att undervisa, utforma konserter och arbeta med körer, både för barn, unga och vuxna. Här finns kontaktuppgifter till musiker.

Att spela i gudstjänster av alla de slag är själva rytmen i en kyrkomusikers uppgifter. Dop, vigslar och begravningar går från dur till moll och innefattar olika musikgenrer. Att vara kyrkomusiker ger även möjlighet att undervisa, utforma konserter och arbeta med körer, både för barn, unga och vuxna.

I Täby församling arbetar ett antal musiker bland annat med ....

Förfrågningar angående musik

Har du ett erbjudande om musikaliska insatser i våra kyrkor eller förfrågningar om körframträdanden? Vänligen mejla i så fall ditt erbjudande till församlingens kontaktperson för förfrågningar gällande musik, Erika Alfredsson Bohlin.