Foto: Gustaf Hellsing

Mötesplatser och grupper

Till kyrkan kan du komma och bara vara tillsammans en stund. Du kan få nya bekantskaper och vara med och hjälpa andra.

Någon häller upp kaffe i en av flera kaffekoppar som dukats fram på ett bord.

Gemenskap och samvaro vid kaffeborden

Café Kapellgården – Café Näsbypark – Café Tibble

Syföreningen - en plats för samvaro och handarbete

Träffar varannan vecka i Gribbylunds kapellgård och S:t Olofs kyrka.

Engagera dig!

Man trivs där man behövs!

Kyrkornas Second hand

Kyrkornas Second hand har öppet onsdagar kl. 17.00-19.00 och lördagar kl. 10.00-14.00.

Livsnära samtal - Samtal om livet

Är du intresserad av att lyssna på andras livsberättelser och dela med dig av dina egna? >>

En finsk kyrkohandbok och två psalmböcker ligger på kanten av ett altare.

Finskspråkigt

Läs mer om Sverigefinsk verksamhet i Täby församling

Internationella kommittén

En lokal kraft för Svenska kyrkans internationella arbete.

Prata svenska-café

Tid och plats: Tibble kyrka, tisdagar kl. 13-14.30.

Läxhjälp för dig på högstadiet och gymnasiet, på sfi och komvux

Passa på att få hjälp med läxor och skolarbete - ingen kostnad.