Foto: Christina Dagberger

Prata svenska-café

Tid och plats: Tibble kyrka, tisdagar kl. 13-14.30.

Denna verksamhet har uppehåll till och med 31 januari 2022

Täby församling väljer att göra uppehåll i vissa verksamheter under januari. Detta på grund av en kraftig ökning av smittspridning enligt rapportering från Folkhälsomyndigheten den 5 januari.
Förhoppningen är att kunna återuppta sammankomsterna i februari, baserat på Folkhälsomyndighetens prognos om minskad smittspridning i slutet av januari.
Varmt välkommen åter för mer information i slutet av januari.

Vi tränar på att prata svenska under våra träffar.

Plats: Sällskapsrummet i Tibble kyrka, tisdagar kl. 13-14.30.

kontaktperson Röda korset

Röda Korset Täbykretsen
Ulla Emmoth 
0703-86 19 63