Foto: Christina Dagberger

Prata svenska-café

Tid och plats: Tibble kyrka, tisdagar kl. 13-14.30.

Vi tränar på att prata svenska under våra träffar.

Start: 23/1 kl. 13-14.30.

Plats: Sällskapsrummet i Tibble kyrka, tisdagar kl. 13-14.30.