Körsång för unga

Flickkören

Flickor 13-25 år. Välkommen att anmäla dig.

Ungdomskören

Är du intresserad av att börja sjunga i kör? Eller har du sjungit i kör förut? Är du 13-19 år? Välkommen att anmäla dig!