Flickkören

För ungdomar från årskurs 7 som gillar att sjunga.

Just nu har tyvärr denna verksamhet uppehåll.

Vi står alla inför restriktioner med anledning av coronapandemin. Tyvärr innebär det uppehåll i många av verksamheterna i Täby församling.

Så snart möjlighet finns kommer församlingens verksamheter att åter starta.

Varmt välkommen när det blir dags!

Kören har ett spännande program som omfattar allt från enkel visa till stora produktioner tillsammans med andra körer, ensembler och orkestrar.

Regelbundna framträdanden i gudstjänster och konserter samt extra kördagar ger god gemenskap, bra vokal utveckling och fina upplevelser.

Plats: Körsalen Tibble kyrka
Kostnad: 200:-/termin (om ekonomin kärvar finns möjlighet att vara med ändå).
Körledare: Åsa Bengtsson

Flickkören - årskurs 7-9

Vi lär oss noter och arbetar med tonbildning. Vi utvecklar sång i stämmor och lägger mycket tid på sångteknik. Det är bra om du har viss körvana. Sångläxor och sångtextläxor ingår och hög närvaro krävs.
Vi medverkar vid konserter tillsammans med övriga körer i församlingen
samt sjunger i församlingens gudstjänster.

Måndagar kl. 18-19.15

Anmälan till Körsång för unga

OBS! Viktigt! Var noga med att alla fält som är markerade med * (obligatoriska fält) är ifyllda innan du skickar in din anmälan. Om dessa fält inte är ifyllda riskerar du att inte få någon bekräftelse på din anmälan! Detta gäller i synnerhet dig som gör anmälan via mobil eller läsplatta med operativsystemet iOS.

Åsa  Bengtsson

Åsa Bengtsson

Täby församling

Musiker

Erika Alfredsson Bohlin

Erika Alfredsson Bohlin

Täby församling

Musiker

Övningsfiler