Foto: Christina Dagberger

Gribbylunds kapell

Gribbylunds kapell har till hört Täby församling sedan 1990. I anslutning till kapellet finns kapellgården för sammankomster, körer och barnverksamhet.

Gribbylunds kapell – en plats med trevnad och hemkänsla

Göran Capron Lundqvist är präst i Täby församling och samordnare i Gribbylunds kapell. Han vill gärna framhålla hemkänslan och trevnaden som finns där. >>

Gribbylunds kapell i bruk sedan 1937

Gribbylunds kapell skänktes till Täby församling 1985 efter att sedan 1937 varit ett allianskapell för olika kristna samfund. Täby församling anlitade arkitekten Uno Söderberg som ledde en renovering av byggnaden. Invigningen skedde i september 1990.

1919 köpte Kristna Egnahemsföreningen lantgården Gribbylund och började stycka tomter. Successivt förvandlades egendomen till ett stort bostadsområde. Tidigt bildades en alliansförening av gribbylundsbor som tillhörde olika kristna samfund.

Sammankomster anordnades på gården och i dess närhet. Genom insamlingar och stora personliga insatser kunde man uppföra ett allianskapell, som stod klart 1937. 1985 skänktes kapellet till Täby församling, som lät renovera det under ledning av arkitekten Uno Söderberg. Återinvigningen ägde rum i september 1990.
Exteriört liknar Gribbylunds kapell en villa med stående grönblå träpanel, höga spröjsade fönster och sadeltak med röda tegelkupor. Att byggnaden trots allt rymmer ett kyrkorum markeras av ett kors på taknocken mot ena gaveln.

Kyrkorummet är rektangulärt med tre fönster på vardera långsidan. Väggarna är svampmålade i en grå ton. Korväggen buktar in och bildar en absid, där arkitekten har format en relief, som han själv kallar för ett krucifix. Här kan man se korset, törnekronan och de fem såren, markerade genom fem gyllene cirklar. Altarbordet är fristående och liksom ambon och den fasta bänkinredningen målat med äggoljetempera i en blå-turkos färgton med dekorativa guldlinjer. Den violetta dopfunten är placerad längst bak i kyrkorummet i en nisch där det ursprungligen har stått en kamin. Funten består av fyra vinkelställda ben som bär upp en åttkantig cuppa med en fördjupning där dopskålen placeras.

I Books rum finns en skulptur av Hermine Keller föreställande den Heliga Birgitta. Dessutom finns en bonad gjord av Annika Eriksdotter uppkallad efter Birgittas bön ”Herre visa mig din väg …”. Dessa bägge konstverk inköptes år 2003 i samband med att Birgittas 700-årsjubileum firades.

Invigd: 1937/1990
Sevärdheter: Altarrelief av Uno Söderberg
Orgel: Tillverkad i Genderen, Nederländerna 2018.
Adress: Gribbylundsvägen 45, Täby

Texten är hämtad ur Kyrkguiden - vägledning till kyrkorna i Stockholms Stift (samt kompletterad med nya uppgifter).

Hitta till Gribbylunds kapell

Gribbylundsvägen 45
183 65 TÄBY
Tel. 08-580 035 84

Karta >>

Öppettider

Gribbylunds kapell håller öppet i samband med gudstjänster, konserter och andra aktiviteter.

Hur många får plats i kyrkor och samlingslokaler?

Vänligen observera att nedanstående uppgifter är allmänna siffror, som inte gäller för närvarande, med anledning av restriktioner kring covid-19.

I Täby kyrka finns plats för 250 personer. Vid begravningar finns det plats för högst 160 personer. Eventuellt kan 25 personer rymmas på läktaren, men observera att dessa endast är åhörarplatser och att trappan upp är brant och smal.
Begravningskaffe kan bokas i Täby gård för upp till 80 personer.

I Gribbylunds kapell finns plats för 60 personer. Kapellgården har möjlighet till begravningskaffe för upp till 40 personer.

I Näsbyparks kyrka finns plats för 150 personer. I anslutning till kyrkan finns sällskapsrum för begravningskaffe för upp till 50 personer.

I S:t Olofs kyrka finns plats för max 80 personer. Sällskapsrummet kan användas för begravningskaffe för upp till 40 personer.

Tibble kyrka har plats för 350 personer. I sällskapsrummet finns möjlighet till begravningskaffe för upp till 100 personer.

Ceremonibyggnaden Stillheten har inga religiösa symboler.
I Stillheten finns plats för cirka 100 personer.