Foto: Christina Dagberger

Näsbyparks kyrka

Näsbyparks kyrka ligger centralt i Näsbypark, nära slutstationen för Roslagsbanan.

Näsbyparks kyrka med ett kyrkorum som inbjuder till gemenskap

Näsbyparks kyrka är belägen intill Näsbyparks centrum. Kyrkorummets har en speciell geometri, där det kvadratiska möter det cirkulära. Ulf Winddotter är präst i Täby församling och har ett särskilt ansvar för samordning av det som händer i kyrkan.

En efterlängtad kyrka

Det var boende i Näsbypark som var drivande i att en kyrka skulle byggas där, centralt intill Näsbyparks centrum.>>

Klockstapeln vid Näsbyparks kyrka är formgiven av arkitekten Rune Monö

Själva klockan är gjuten av Bergholz gjuteri 1967 med inskriptionen: Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga guds son emot, tro evangelium. Himmelriket är nära. (Psalm 39:3)

När Roslagsbanan anlades i början av 1900-talet, växte flera stationssamhällen upp intill den. Ett sådant samhälle är Roslags Näsby, som ligger i Täby församlings södra del. Så byggdes villastaden Näsbypark och invånarna önskade sig en egen kyrka. Man tyckte att det var långt till sockenkyrkan. Pengar till en kyrka skänktes redan 1912 av ägaren till Näsby slott, Carl Robert Lamm. Men det kom att dröja nära 70 år innan bygget kom i gång. Under tiden har församlingen haft flera provisoriska lokaler i området. I början av 1970-talet förvärvades en villa på Djursholmsvägen och några år senare fick man byggnadslov för en kyrka på tomten.

Arkitekten Rolf Bergh fick i uppdrag att samordna den befintliga villan, som används för församlingsverksamhet, med en ny kyrkobyggnad. Kyrkan och villan fick en gemensam entré, som både åtskiljer och förenar byggnadskropparna. Själva kyrkorummet är av studiotyp; ett rum, som Rolf Bergh utvecklat sedan 1950-talet i nära samarbete med Olof Hartman i Sigtuna. Typen bygger på centralkyrkans idé om närhet, att man samlas i "en naturlig gemenskap", som arkitekten uttrycker det, kring altaret och rummets kultmöbler. Därför är bl. a. stolarna placerade i cirkelform.

Såväl kyrkorum som inredning är av ljust trä. Altare, dopfunt och predikstol har ritats av Rolf Bergh. Bakom altaret hänger ett kors av Olle Aldrin mot en gobeläng, som är vävd av konstnären Karin Walde.

Invigd: 1980 ARKITEKT Rolf Bergh
Sevärdheter: Altarkors av Olle Aldrin
Orgel: Walter Thür Orgelbyggen, Torshälla, 1981, 14 stämmor
Adress: Djursholmsvägen 59, Täby

Texten är hämtad ur Kyrkguiden - vägledning till kyrkorna i Stockholms Stift

Hitta till Näsbyparks kyrka

Djursholmsvägen 59
183 52 TÄBY
Tel. 08-580 035 00

Karta >>

Hur många får plats i kyrkor och samlingslokaler?

I Täby kyrka finns plats för 250 personer. Vid begravningar finns det plats för högst 160 personer. Eventuellt kan 25 personer rymmas på läktaren, men observera att dessa endast är åhörarplatser och att trappan upp är brant och smal.
Begravningskaffe kan bokas i Täby gård: Nedre våningen 70 personer. Övre våningen 50 personer.

I Gribbylunds kapell finns plats för 60 personer. Kapellgården har möjlighet till begravningskaffe för upp till 35 personer.

I Näsbyparks kyrka finns plats för 150 personer. I anslutning till kyrkan finns sällskapsrum för begravningskaffe för upp till 40 personer.

I S:t Olofs kyrka finns plats för max 80 personer. Sällskapsrummet kan användas för begravningskaffe för upp till 30 personer.

Tibble kyrka har plats för 350 personer. I sällskapsrummet finns möjlighet till begravningskaffe för upp till 75 personer.

Ceremonibyggnaden Stillheten har inga religiösa symboler.
I Stillheten finns plats för cirka 100 personer.