Foto: Magnus Aronson/IKON

Internationella kommittén

En lokal kraft för Svenska kyrkans internationella arbete.

Internationella kommittén är en grupp för den som engagerar sig i den världsvida kyrkan på lokal nivå.

I gruppen finns ombud för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) och Svenska kyrkans internationella arbete (SKIA).

En gång i månaden träffas vi för att samtala, informera om och diskutera hur vi som församling är en aktör i världsvida kyrkan på hemmaplan.  

Under 2014 deltog vi bland annat i kampanjen ”Utrota hungern” genom att låta Svenska kyrkans Food Truck sälja soppa vid Täby centrum under en dag. Behållningen av försäljningen gick direkt till ”Utrota hungern”.  

Vid första advent startar varje år insamlingen för julkampanjen som de senaste åren har haft rubriken ”Låt fler få fylla fem”.  

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete på http://internwww.svenskakyrkan.se/internationelltarbete