Foto: Magnus Aronson/IKON

Internationella kommittén

En lokal kraft för Svenska kyrkans internationella arbete.

Internationella kommittén är en grupp för den som engagerar sig i den världsvida kyrkan på lokal nivå.

I gruppen finns ombud för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) och Svenska kyrkans internationella arbete (SKIA).

En gång i månaden träffas vi för att samtala, informera om och diskutera hur vi som församling är en aktör i världsvida kyrkan på hemmaplan.  

Vid första advent startar varje år insamlingen för julkampanjen.

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete på http://internwww.svenskakyrkan.se/internationelltarbete