Foto: Alex & Martin/IKON

Medlem

Du som är medlem i Täby församling får tillgång till en mängd tjänster, och stöder också verksamheter som betyder mycket för många.

Genom att vara medlem stöder du bland annat följande:


Underhåll av kyrkobyggnaderna

Täby församling omfattar samma geografiska område som Täby kommun. Inom församlingen finns fem kyrkor: Täby kyrka, Gribbylunds kapell, Näsbyparks kyrka, S:t Olofs kyrka och Tibble kyrka. Allt ansvar för underhåll av kyrkorna i Täby församling ligger på församlingen. Täby kyrka, som är från medeltiden, skulle förfalla om inte församlingen avsatte ekonomiska resurser för underhåll.

Ungdom

Konfirmandtiden kan vara en upptäcktsresa. En upptäcktsresa som ger ungdomar en unik möjlighet att samtala om livet och döden, meningen med livet och andra viktiga frågor tillsammans med vuxna och andra ungdomar. Inom Svenska kyrkans unga i Täby anordnas läger, dramakurser, ledarutbildning, vandringar med mera.

Barn och skolbarn 

I Tibble finns kyrkans öppna förskola som är en mötesplats för föräldrar med barn fyra dagar per vecka. 

Kontakter med skolan

Kyrkans kontakt med skolan vänder vi oss till barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasium. Här finns ett brett utbud av verksamheter från teater och kyrkvisningar till enskilda samtal.

Körer

Många tycker att musiken i Svenska kyrkan ger plats för eftertanke och innerlig upplevelse. Och många är det som kommer i kontakt med kyrkan genom just musiken. Det kan vara en musikupplevelse i gudstjänsten, en konsert eller kanske glädjen över att själv sjunga i en kör. 

Konserter - Föreställningar - Föredrag

Nästan varje vecka under året finns möjlighet att ta del av konserter och andra föreställningar, föredrag eller studier.

Gudstjänster

Kyrkornas gudstjänster är öppna för alla, även för den som inte är medlem i Svenska kyrkan.

Diakoni

I Täby församlings diakonala arbete (kyrkans sociala arbete) står människan och hennes/hans livsvillkor i centrum. Inom diakonin finns bland annat samtalsgrupper för sörjande, enskild själavård och samtal, hembesök och besök på äldreboenden inom församlingen.

Öppet hus-verksamhet

Här träffas daglediga och utbyter kunskaper, tankar och idéer. Det finns möjlighet att ägna sig åt textilverksamhet, vävning, silversmide, träslöjd, keramik.

Krishantering

Vid samhälleliga katastrofer är kyrkan en medaktör i olika former av kris- och stödgrupper. Kyrkan hålls också öppen för besök och samtal.

Själavård

Vid personliga kriser finns kyrkan till hands dygnet runt för alla, även den som inte är medlem i Svenska kyrkan. Du kan ringa till församlingen eller till jourhavande präst, telefon 112. Samtal med präst och diakon sker alltid under tystnadsplikt.

Samtalslinjen

Vi har alla hamnat i situationer i livet där vi behöver någon som lyssnar. Du behöver inte vara medlem för att ta en kontakt. Du kan ringa direktnumret till Samtalslinjen i Täby församling 08-580 035 08 helgfri tisdag och fredag kl. 9-12 (ej sommartid - ring då växeln 08-580 035 00)

Dop, vigsel, begravning

Alla medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till dop, konfirmationsundervisning, vigselgudstjänst och begravningsgudstjänst. Dessa tjänster kan utnyttjas i vilken församling som helst inom Svenska kyrkan och ingår i kyrkoavgiften. Ingångna partnerskap välsignas.

Ekonomi

Du som tillhör Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift 75 öre, begravningsavgift 19 öre och avgift till Stockholms stift 2,5 öre, sammanlagt 96,5 öre per intjänad hundralapp.

Täby församling har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten för alla Täbybor, vare sig man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar en begravningsavgift på 19 öre per intjänad hundralapp.


Vad innebär ett utträde?

Täby församling har många uppskattade verksamheter. Det vardagliga arbetet inom till exempel diakonin kanske inte får så stor uppmärksamhet alla gånger. Men det arbetet leder till till exempel till att sjuka och gamla kan få besök, en pratstund eller en promenad. Och många är de barn inom Täby församling som fått växa upp och bli sedda i en meningsfull verksamhet. Ju fler medlemmar som går ur, desto mindre resurser har givetvis församlingen för att hjälpa.

Om du ändå skulle välja att gå ur Svenska kyrkan är du alltid välkommen tillbaka som medlem om du skulle ångra dig längre fram. Det är ganska många som tar steget tillbaka till kyrkan efter några år.

Underhåll av kyrkor
Inom Täby församling finns fem kyrkor, varav en är den medeltida kyrkan Täby kyrka. Församlingen får inga bidrag för att underhålla kyrkorna. Täby kyrka skulle förfalla om inte församlingen avsatte ekonomiska resurser för underhåll. Kyrkoavgiften är församlingens inkomstkälla och har alltså en helt avgörande betydelse. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att kyrkorna kan vårdas.

Hjälp och stöd vid krishantering minskar
När katastrofen är ett faktum är kyrkan en samlande kraft. Kyrkans medarbetare har en unik kompetens när det gäller att hantera krissituationer. Kyrkorna blir ofta en naturlig samlingsplats. Det har visat sig i Täby vid bland annat Estoniakatastrofen. Täby församling har också en självklar plats i kommunens kris- och katastrofgrupp. Genom att lämna Täby församling väljer du bort att stödja kyrkans arbete vid samhälleliga katastrofer.

Kyrkans sociala omsorg
I dagens samhälle, när ekonomiska nedskärningar drabbar omsorg och sjukvård, är kyrkan en viktig kanal för människor. Om du lämnar Svenska kyrkan väljer du bort att bidra till Täby församlings aktiva stöd till utsatta barn, handikappade, människor i sorg, arbetslösa, äldre, ensamma, flyktingar, brottsoffer med flera.

Musiklivet i kyrkan minimeras
Du väljer bort att stödja de många konserter som kyrkan bjuder på vid till exempel advent. Kyrkan vårdar ett musikaliskt arv och ger samtidigt mer och mer utrymme till nya musikformer. Du väljer även bort att stödja hundratals barn och vuxna som sjunger i kyrkans körer i Täby församling.

Vigsel
Vid varje vigsel deltar präst, musiker och vaktmästare i ett professionellt samarbete för att göra vigseln till ett ljust minne. Om du lämnar Täby församling – Svenska kyrkan väljer du bort din egen rätt till kyrklig vigsel. Man väljer även bort möjligheten att få välsignelse över ingånget partnerskap.

Begravning
Du väljer bort din egen rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan.

Arbete för barn och ungdom minskar
Du väljer bort att stödja Täby församlings barngrupper, ungdomskvällar, ledarutbildningar, barn- och ungdomsläger med mera.

Stöd vid personliga kriser kommer att minska
Vid personliga kriser finns kyrkan till hands dygnet runt för alla, även för den som inte är medlem i Täby församling – Svenska kyrkan. Du kan ringa till församlingen eller till jourhavande präst, telefon 112. Samtal med präst och diakon sker alltid under tystnadsplikt. Om du går ur Täby församling har du alltså fortfarande möjlighet att utnyttja kyrkans tjänster på detta område, men du bidrar inte själv till att kompetensen hålls vid liv i framtiden.

Gudstjänst
Kyrkornas gudstjänster är öppna för alla, även för den som inte är medlem i Svenska kyrkan.

Kyrkoval
Du väljer bort din rätt att rösta i Svenska kyrkans riks-, stifts- och församlingsval och du kan därför inte påverka hur kyrkan styrs. Du väljer även bort rätten att ställa upp som kandidat i valet.

Välkommen med synpunkter

Diskutera ditt medlemskap med oss! Församlingen tar gärna emot synpunkter och svarar på frågor om medlemsskapet i Täby församling.
Dagens präst, 08-580 035 00
(via växeln)
Eller skicka ett mejl till tabyforsamling@svenskakyrkan.se så ringer vi upp.

Bli medlem!

Känner du en längtan efter ett sammanhang? En längtan efter Gud? Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan Täby församling. >>

Välkommen som medlem i Täby församling

Du som blir ny medlem i Täby församling får en inbjudan att komma och hämta ett fint välkomstpaket i Tibble kyrkas reception.

Kontakta expeditionen så får du en inträdesblankett hemskickad.
Telefon 08-580 035 00
Telefontider:
kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00.