Foto: Christina Dagberger

Stillheten

Modern ceremonibyggnad på Södra begravningsplatsen

A/V-anläggning i Stillheten

A/V-anläggningen i Stillheten kan användas av en representant eller familjen i samband med begravningar som inte sker enligt Svenska kyrkans ordning.

Anläggningen har följande funktioner:
Uppspelning av musik via CD, 3,5 mm och Blåtand.
Projektorkoppling via HDMI.
Mikrofonkontroll av både trådade och trådlösa mikrofoner.
Styrning av filmduk och solgardiner.
Allting kontrolleras från ett bord placerat längst bak i lokalen.

Ceremonibyggnaden Stillheten är belägen på Södra begravningsplatsen och invigdes hösten 2009. Det är en ceremonibyggnad utan religiösa symboler.

Stillheten kan bokas för alla former av förrättningar, till exempel borgerliga begravningar, begravningar enligt Svenska kyrkans ordning eller enligt valfri tro.

Konstverken som finns på begravningsplatsen är gjorda av formgivaren Annie Winblad Jakubowski. Temat för utsmyckningen är fågeln, en symbol för själen.

Hitta till Stillheten

Stillheten ligger på Södra begravningsplatsen. Adressen är Södra Stillhetens väg 1 (från och med juli 2016).
Kör till Täby kyrka och följ därefter hänvisningsskyltarna.

Södra Stillhetens väg 1 finns nu sökbar på både Eniro och Hitta.

Karta >>

Vägbeskrivning till Södra begravningsplatsen

Med bil från norrortsleden
Tag av vid trafikplats Täby kyrkby
Sväng av mot Täby kyrkby.
Kör cirka en kilometer.
Vid rondellen vid Täby kyrka, sväng vänster. 
Täby kyrka är på vänster sida. 
Kör förbi kyrkan. 
Vid T-korsning, är det en ljus betongmur med texten:
Täby begravningsplats och Stillheten. 
Åk rakt fram in igenom muröppningen och åk på Stillhetens väg. 
Vid nästa T-korsning tag vänster på Södra Stillhetens väg. 
Parkeringsplats finns efter 200 m till vänster. 
Rakt fram finns Stillheten ceremonibyggnad.

Foto: Christina Dagberger

Minnesstunder i Täby församlings regi

Brita Schöllin och Sussanne Edström har hand om alla praktiska arrangemang kring minnesstunderna.