Meny

Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år har rösträtt.

Kyrkofullmäktige i Täby församling

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs vart fjärde år av de röstberättigade som bor i församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. 

Ledamöter i Täby församlings kyrkofullmäktige 2018-2021 >>

Kyrkofullmäktige sammanträder onsdagar kl. 19.00.
Församlingsbor välkomnas till dessa möten som är offentliga och öppna för alla.

2020-05-27
2020-09-16
2020-11-04

Kyrkorådet i Täby församling

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld.

Ledamöter Täby församlings kyrkoråd 2018-2021 >>

Kyrkorådets presidium:
Lars Thidevall, (borgA), ordförande
Eva Lod, (posk), förste vice ordförande
Janne Boman, (s) andre vice ordförande

Kyrkorådet sammanträder onsdagar kl. 19.00                                              

2020-02-12
2020-03-25
2020-04-22
2020-05-13
2020-09-02
2020-10-21
2020-11-11
2020-12-16

Täby församling

Täby församling
Telefon 08-580 035 00  
Telefontider: 
Må-fr kl. kl. 9-12 och 13-16. Lunch kl. 12-13.

e-post
Fax 08-580 035 09

Besöks- och leveransadress: Attundavägen 3, 183 34 Täby
Postadress: Box 208 183 23 TÄBY