Täby församling

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon: +46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år har rösträtt.


Kyrkofullmäktige i Täby församling

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs vart fjärde år av de röstberättigade som bor i församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. 

Ledamöter i Täby församlings kyrkofullmäktige >>

Kyrkorådet i Täby församling

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld.

Kontaktperson för kyrkorådet är ordförande Rolf E. Eriksson, tel. 756 13 83. 

Ledamöter i kyrkorådet

Rolf E Ericsson, (borgA), ordförande
Gunilla Eldebro, (borgA)
Elisabeth Wik, (borgA)
Johan Pohl, (borgA)
Anders Eriksson, (borgA)
Torbjörn Rindås, (borgA)
Victor Backström, (posk), andre vice ordförande
Eva Lod, (posk)
Christoffer Hofverberg, (posk)
Adam Munkbo, (posk)
Janne Boman, (s) förste vice ordförande
Inger Nybrant, (s)
Församlingens kyrkoherde

Ersättare:

Lars Thidevall, (borgA)
Ebba Zeno, (borgA)
Stefan Oesman, (borgA)
Karin Öst, (posk)
Elisabeth Tunberg, (posk)
Matts Forslund, (s)

Kyrkofullmäktige sammanträder onsdagar kl. 19.00 i Täbysalen, Tibble kyrka.

Datum för möten 2017:
8/3 (inställt), 10/5, 20/9 och 25/10.
Församlingsbor välkomnas till dessa möten som är offentliga och öppna för alla.

Kyrkorådet sammanträder onsdagar kl. 19.00.

Datum för möten 2017:
1/2, 15/3, 26/4, 31/5, 16/8, 11/10 och 13/12.

 

 

Täby församling

Täby församling
Telefon 08-580 035 00  
Telefontider: 
Må-fr kl. kl. 9-12 och 13-16. Lunch kl. 12-13.

e-post
Fax 08-580 035 09

Besöksadress: Attundavägen 3
Postadress: Box 208 183 23 TÄBY