Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år har rösträtt.

Kyrkorådets ordförande Victor Backström, kyrkofullmäktiges ordförande Lotta Jonsson och kyrkoherde Michael Öjermo.

Lotta Jonsson är förtroendevald för POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, och kyrkofullmäktiges ordförande.

- Som kyrkofullmäktiges ordförande är min roll att förbereda och leda kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige är församlingens högst styrande organ och granskar med hjälp av revisorerna bokslut och verksamhetsberättelse. Kyrkofullmäktige beslutar också om budget och verksamhetsplan. 

- Till vardags är jag gymnasielärare i historia och svenska. Jag har arbetat med konfirmander sedan 2000 och varit förtroendevald sedan 2001.

- Det viktigaste för mig under mandatperioden är att fortsätta arbeta med kyrkofullmäktiges årliga uppdrag och att följa och granska kyrkorådets arbete. Jag är också angelägen om att göra kyrkofullmäktiges möten meningsfulla.

Kyrkofullmäktige i Täby församling

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs vart fjärde år av de röstberättigade som bor i församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. 

Kyrkofullmäktige sammanträder onsdagar kl. 19.00. Församlingsbor välkomnas till dessa möten som är offentliga och öppna för alla. Sammanträdesdatum för 2023: 2023-03-29, 2023-05-31, 2023-09-27 och 2023-11-08.

Kyrkorådet i Täby församling

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld.
Kyrkorådet sammanträder onsdagar kl. 19.00         

Täby församling

Växel för vidarekoppling
08-580 035 00

Direkttelefon till bokning av dop, vigsel och begravning samt lokaluthyrning.
08-580 035 05
Telefontider bokning
Måndag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Tisdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Onsdag kl. 13-15
Torsdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Fredag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)

E-post för kontakt med Täby församling
tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Leveransadress Täby församling/Tibble kyrka
Attundavägen 3, 183 34 Täby
Postadress: Box 208 183 23 TÄBY

Fax
08-580 035 09

Organisationsnummer
252000-0460