Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon: +46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år har rösträtt.

Kyrkofullmäktige i Täby församling

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs vart fjärde år av de röstberättigade som bor i församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. 

Ledamöter i Täby församlings kyrkofullmäktige 2018-2021 >>

Kyrkofullmäktige sammanträder onsdagar kl. 19.00 i Täbysalen, Tibble kyrka.
Församlingsbor välkomnas till dessa möten som är offentliga och öppna för alla.

2018-02-14 Extra kyrkofullmäktige Täbysalen
2018-03-07 Täbysalen
2018-05-09 Bokslut och verksamhetsuppföljning 2017 Täbysalen
2018-09-19 Täbysalen
2018-10-24 Budget och verksamhetsplan 2019 Täbysalen 

Kyrkorådet i Täby församling

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld.

Ledamöter Täby församlings kyrkoråd 2018-2021 >>

Kyrkorådets presidium:
Lars Thidevall, (borgA), ordförande
Eva Lod, (posk), förste vice ordförande
Janne Boman, (s) andre vice ordförande

Kyrkorådet sammanträder onsdagar kl. 19.00                                              

2018-01-31 Sällskapsrummet
2018-03-14 Budgetriktlinjer Sällskapsrummet
2018-04-25 Bokslut och verksamhetsuppföljning 2017 Täbysalen
2018-05-30 Sällskapsrummet
2018-08-29 Sällskapsrummet
2018-10-10 Budget och verksamhetsplan 2019 Sällskapsrummet
2018-12-05 Sällskapsrummet

Täby församling

Täby församling
Telefon 08-580 035 00  
Telefontider: 
Må-fr kl. kl. 9-12 och 13-16. Lunch kl. 12-13.

e-post
Fax 08-580 035 09

Besöksadress: Attundavägen 3
Postadress: Box 208 183 23 TÄBY