Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år har rösträtt.

Kyrkofullmäktige i Täby församling

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs vart fjärde år av de röstberättigade som bor i församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. 

Ledamöter i Täby församlings kyrkofullmäktige 2018-2021 >>

Kyrkofullmäktige sammanträder onsdagar kl. 19.00.
Församlingsbor välkomnas till dessa möten som är offentliga och öppna för alla.

2020-05-27
2020-09-16
2020-11-04

Kyrkorådet i Täby församling

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld.

Ledamöter Täby församlings kyrkoråd 2018-2021 >>

Kyrkorådets presidium:
Lars Thidevall, (borgA), ordförande
Eva Lod, (posk), förste vice ordförande
Janne Boman, (s) andre vice ordförande

Kyrkorådet sammanträder onsdagar kl. 19.00                                              

2020-12-16

2021-01-27
2021-02-24
2021-03-17
2021-04-21
2021-05-19 

Täby församling

Täby församling
Telefonnummer till växeln: 08-580 035 00, måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Telefon- och besökstider bokning och reception: 
Måndag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Tisdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Onsdag kl. 13-15
Torsdag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)
Fredag kl. 10-15 (lunchstängt kl. 12-13)

e-post - tabyforsamling@svenskakyrkan.se
Fax 08-580 035 09

Besöks- och leveransadress: Attundavägen 3, 183 34 Täby
Postadress: Box 208 183 23 TÄBY