Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon:+46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år har rösträtt.

Kyrkofullmäktige i Täby församling

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs vart fjärde år av de röstberättigade som bor i församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. 

Ledamöter i Täby församlings kyrkofullmäktige 2018-2021 >>

Kyrkofullmäktige sammanträder onsdagar kl. 19.00.
Församlingsbor välkomnas till dessa möten som är offentliga och öppna för alla.

2019-03-06 Stillheten (inställt)
2019-05-15 Kapellet, Tibble kyrka
2019-09-18 Täbysalen
2019-11-06 Täbysalen

Kyrkorådet i Täby församling

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld.

Ledamöter Täby församlings kyrkoråd 2018-2021 >>

Kyrkorådets presidium:
Lars Thidevall, (borgA), ordförande
Eva Lod, (posk), förste vice ordförande
Janne Boman, (s) andre vice ordförande

Kyrkorådet sammanträder onsdagar kl. 19.00                                              

2019-01-23 Sällskapsrummet
2019-02-13 Täbysalen
2019-03-13 Sällskapsrummet
2019-04-10 Studierummet
2019-05-07 Studierummet - Extra sammanträde
2019-06-12 Sällskapsrummet
2019-08-28 Sällskapsrummet
2019-10-16 Sällskapsrummet
2019-12-04 Sällskapsrummet

Täby församling

Täby församling
Telefon 08-580 035 00  
Telefontider: 
Må-fr kl. kl. 9-12 och 13-16. Lunch kl. 12-13.

e-post
Fax 08-580 035 09

Besöksadress: Attundavägen 3
Postadress: Box 208 183 23 TÄBY