Ansvarig utgivare för svenskakyrkan.se/taby är kyrkoherde Michael Öjermo

Information om utgivningsbevis för internetpublicering finns hos Myndigheten för press radio och tvoch sammanfattas här.

Publicera på internet

Vid publicering på internet kan yttrandefriheten skyddas på samma sätt som i radio, tv och tidningar. Vissa kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd, som exempelvis massmediaföretag. Men även mindre företag och privatpersoner kan ansöka om utgivningsbevis för att få sin webbplats grundlagsskyddad.

Vad innebär grundlagsskydd?

Grundlagsskyddet innebär bland annat att:
särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott
utgivaren ansvarar för det som publiceras
meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet
myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud)
dataskyddsförordningen och dess regler om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på rättigheter enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Utgivningsbevis

Företag, organisationer och privatpersoner vars databaser, exempelvis en webbplats, som inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger ett motsvarande grundlagsskydd. Det är frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis.

Utgivningsbevis ger grundlagsskydd

Ett utgivningsbevis innebär att exempelvis en webbplats får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att reglerna i dataskyddsförordningen inte gäller och då är det tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att företaget/personen som driver webbplatsen behöver din tillåtelse.