Foto: Christina Dagberger

Kulturarvet Svenska kyrkan Täby församling

Det finns mycket att upptäcka om vår historia via kyrkobyggnaderna och dess föremål, som dagligen fyller en funktion för människor som kommer till kyrkan i livets alla skeden.

Dödens schackspel

Dödens schackspel är den mest kända av Albertus Pictors kalkmålningar i Täby kyrka. Målningen har inspirerat Ingmar Bergman till en scen i filmen Det sjunde inseglet från 1957. >>

Helgonbilder i Täby kyrkas vapenhus

På väggarna i de kupiga valvkapporna framträder helgongestalter försedda med gloria. Målningarna förmodas ha anknytning till den så kallade Tierpgruppen.

Klockstapeln vid Täby kyrka

I klockstapeln, som byggdes 1736, är två klockor av malm upphängda. >>

Runsten inmurad i Täby kyrkas ytterväggar

Stenen är i två delar är av rödaktig granit och dateras till cirka år 1050-1080.>>

Kyrkskeppet i Täby kyrka

Skeppet som hänger i Täby kyrka är ett tremastat, fullriggat örlogsfartyg, målat i brunt och vitt. Det är okänt när skeppet kom till kyrkan och i vilket sammanhang.

Täby kyrkas altarskåp

Altarskåpet är från slutet av 1400-talet och avbildar bland annat Jesus på korset och de tolv lärjungarna.>>

Täby kyrkas predikstol

En klenod från slottet Tre kronor. >>

Johan Palmstruchs grav och vapensköld i Täby kyrka

Johan Palmstruch brukar kallas det svenska bankväsendets fader. Hans affärsverksamhet Stockholms Banco blev senare världens första riksbank.>>

Ljuskronorna i Täby kyrka

Två av ljuskronorna är från 1600-talet och den tredje från 1800-talet. De skänktes på sin tid till kyrkan av församlingsbor: Ebba Sparre, Anna Maria von Balthazar och Samuel Helding och berättar något om historien.

Täby kyrkas sakristia

Sakristian har förmodligen byggts till i en andra byggnadsetapp, på 1300-talet. Den används som ett rum för förberedelser inför gudstjänsterna.

Tibble kyrka - kort historik

Visionen var en kyrka mitt i centrum, nära människor.

950 kvadratmeter glasmosaik ger en färgupplevelse utöver det vanliga

Besök Tibble kyrka en solig dag och upplev kyrkorummets färgprakt. >>

Barockorgeln i Gribbylunds kapell

Orgeln är från 2018. Det är en barockorgel som är handgjord in i minsta detalj. Den är tillverkad av ett nederländskt företag som är specialiserat på denna typ av orglar.

Dopfunten i Gribbylunds kapell

Dopfunten förvaras längst bak i kyrkan tillsammans med dopträdet där barnens dophängen hängs upp i samband med dopet. Hängena är av glas med en duva som bild.

Gribbylunds kapell i bruk sedan 1937

Gribbylunds kapell skänktes till Täby församling 1985 efter att sedan 1937 varit ett allianskapell för olika kristna samfund. Täby församling anlitade arkitekten Uno Söderberg som ledde en renovering av byggnaden. Invigningen skedde i september 1990.

Den 16 november 1941 invigdes S:t Olofs kyrka

Själva stommen till kyrkobyggnaden var från början Kristinebergs kapell, som transporterades över till Viggbyholm från S:t Görans församling i Stockholm, och ritades om av arkitekten Evert Milles. Klockstapeln framför kyrkan hörde tidigare till Grindtorpskyrkan, varifrån den flyttades 1973.

Klockstapeln vid Näsbyparks kyrka är formgiven av arkitekten Rune Monö

Själva klockan är gjuten av Bergholz gjuteri 1967 med inskriptionen: Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga guds son emot, tro evangelium. Himmelriket är nära. (Psalm 39:3)

En efterlängtad kyrka

Det var boende i Näsbypark som var drivande i att en kyrka skulle byggas där, centralt intill Näsbyparks centrum.>>

Katalog över Albertus Pictors målningar i Täby kyrka

Valvmålningarna presenteras i bild och text. Katalogen finns att köpa i Täby kyrka.

En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.

Upptäck kulturarvet

Kyrkor och begravningsplatser är fulla av historia och rymmer olika slag av berättelser. Samtidigt är rummen och platserna inte museala utan används än idag, ett levande kulturarv.

Kyrkor och kapell

Kyrkorna är från olika tidsepoker och har alla sin egen historia och tillkomst. Läs om kyrkorna och se bilder från golv till tak.

Kalkmålningar av Albertus Pictor

Birgitta Segerström är kunnig guide i Täby kyrka. Hon berättar för besökare om Albertus Pictors målningar från 1480-talet. Valven har aldrig varit överkalkade och hör delvis till Albertus Pictors främsta målningssviter.

Låt kyrkorna berätta

Här finns beskrivningar i ord och bild av 109 kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som enligt kulturminneslagen är värda extra skydd.