Foto: Christina Dagberger

Kulturarvet Svenska kyrkan Täby församling

Det finns mycket att upptäcka om vår historia via kyrkobyggnaderna och dess föremål, som dagligen fyller en funktion för människor som kommer till kyrkan i livets alla skeden.

Ljuskronorna i Täby kyrka.

Två av ljuskronorna är från 1600-talet och den tredje från 1800-talet. De skänktes på sin tid till kyrkan av församlingsbor: Ebba Sparre, Anna Maria von Balthazar och Samuel Helding och berättar något om historien.

Täby kyrkas sakristia.

Sakristian har förmodligen byggts till i en andra byggnadsetapp, på 1300-talet. Den används som ett rum för förberedelser inför gudstjänsterna.

Gribbylunds kapell i bruk sedan 1937.

Gribbylunds kapell skänktes till Täby församling 1985 efter att sedan 1937 varit ett allianskapell för olika kristna samfund. Täby församling anlitade arkitekten Uno Söderberg som ledde en renovering av byggnaden. Invigningen skedde i september 1990.

Den 16 november 1941 invigdes S:t Olofs kyrka.

Själva stommen till kyrkobyggnaden var från början Kristinebergs kapell, som transporterades över till Viggbyholm från S:t Görans församling i Stockholm, och ritades om av arkitekten Evert Milles. Klockstapeln framför kyrkan hörde tidigare till Grindtorpskyrkan, varifrån den flyttades 1973.

Klockstapeln vid Näsbyparks kyrka är formgiven av arkitekten Rune Monö.

Själva klockan är gjuten av Bergholz gjuteri 1967 med inskriptionen: Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga guds son emot, tro evangelium. Himmelriket är nära. (Psalm 39:3)

En efterlängtad kyrka.

Det var boende i Näsbypark som var drivande i att en kyrka skulle byggas där, centralt intill Näsbyparks centrum.>>

Tibble kyrka - kort historik

Visionen var en kyrka mitt i centrum, nära människor.

950 kvadratmeter glasmosaik ger en färgupplevelse utöver det vanliga

Besök Tibble kyrka en solig dag och upplev kyrkorummets färgprakt. >>

Upptäck kulturarvet

Kyrkor och begravningsplatser är fulla av historia och rymmer olika slag av berättelser. Samtidigt är rummen och platserna inte museala utan används än idag, ett levande kulturarv.

Kyrkor och kapell

Kyrkorna är från olika tidsepoker och har alla sin egen historia och tillkomst. Läs om kyrkorna och se bilder från golv till tak.