Foto: Christina Dagberger

Begravningsavgiften

Alla oavsett religion, både medlemmar och icke medlemmar i Svenska kyrkan, betalar via skattsedeln en begravningsavgift. Denna ska inte förväxlas med den kyrkoavgift som alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar.

Tjänster som ingår i begravningsavgiften

-gravplats på allmän begravningsplats under 25 år alternativt minneslund
-gravöppning samt iordningsställande av gravplats efter gravsättning
-transporter inom förvaltningsområdet
-kremering
-lokal för förvaring och visning av stoft
-lokal för begravningsceremoni med eller utan religiösa symboler
 
Ovanstående tjänster är kostnadsfria för dödsboet även om begravningen äger rum påannan ort inom landet genom så kallad begravningsclearing mellan de olika församlingarna.

Detta bekostas av dödsboet

-Kista, urna och transporter av kista till bisättningslokal
-Normala transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling
-Annan kistdekoration än bårtäcke
-Extra musik
-Minnesstund
-Annonsering
-Arvode (om begravningsbyrå anlitas)
-Gravvård (gravsten, kors)
-Gravskötsel

Detta ingår om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan

-I kyrkoavgiften ingår begravningsgudsstjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker i önskad kyrka eller kapell.

Begravningsbyrå

Många väljer att ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med de praktiska detaljer kring begravningen som till exempel köp av kista, urna, transport och annonsering. Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill ta begravningsbyråns tjänster i anspråk.

 

Upplåtelse av gravplats

Alla folkbokförda i Sverige har enligt begravningslagen rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år efter gravsättningen. I samband med ny gravsättning i en äldre grav förlängs gravrättstiden 25 år utan kostnad.

Vanligast är att gravsättningen sker på den ort där den avlidne varit folkbokförd. Men det kan finnas möjlighet att få en gravplats på annan ort, det är dock ingen rättighet man kan kräva. Den lokala huvudmannen för begravningsverksamheten tar emot andra församlingars folkbokförda om man bedömer att man har möjlighet och plats.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid 
Må-to kl. 9-12 och 13-15
Fredagar kl. 9-12
Tel. 08-580 035 50
Besökstid
Må-fr kl. 9-12. Krossbacken 43, 187 70 Täby.
tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Begravningsombud

När Staten och kyrkan skildes år 2000 var det inte längre självklart att begravningsverksamheten var en av kyrkans uppgifter. Alla människor ska begravas oavsett trosinriktning. Eftersom kommunerna inte var intresserade av att ta ansvar för begravningsverksamheten konstaterades ändå att Svenska kyrkan var mest lämpad för detta. Då infördes också begreppet begravningsombud, en person som utses av Länsstyrelsen som en form av kontrollant.

I Täby kommun är det Sven Fjelkestam som är begravningsombud. Ombudets uppgift är bland annat att skaffa sig kunskap om önskemål om begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska också ta emot synpunkter och svara på frågor om begravningsverksamheten.
En annan uppgift är att kontrollera att begravningsavgiften är rimlig och att församlingens ekonomi har en klart avgränsad del för begravningsverksamheten.