Foto: Magnus Aronson/IKON

Körskolan

Körskolan välkomnar flickor och pojkar från förskoleklass till årskurs 6 som gillar att sjunga. Grupperna övar på måndagar och tisdagar i Tibble kyrka.

Denna verksamhet har uppehåll till och med 31 januari 2022

Täby församling väljer att göra uppehåll i vissa verksamheter under januari. Detta på grund av en kraftig ökning av smittspridning enligt rapportering från Folkhälsomyndigheten den 5 januari.
Förhoppningen är att kunna återuppta sammankomsterna i februari, baserat på Folkhälsomyndighetens prognos om minskad smittspridning i slutet av januari.
Varmt välkommen åter för mer information i slutet av januari.

Körskolan välkomnar alla barn från förskoleklass till årskurs 6 som älskar att sjunga. Grupperna övar på måndagar och tisdagar i Tibble kyrka.

Körskolan har ett spännande program som omfattar allt från enkel visa till stora produktioner tillsammans med andra körer, ensembler och orkestrar.

Regelbundna framträdanden i gudstjänster och konserter samt extra kördagar ger god gemenskap, bra vokal utveckling och fina upplevelser.

Plats: Körrummet och Kapellet i Tibble kyrka
Körskolan är avgiftsfri.
Körledare: Åsa Bengtsson och Anette Ek

Miniorkörerna för flickor och pojkar - förskoleklass - årskurs 1

Måndagar 16.50-17.30 eller tisdagar 17.00-17.40.

I Minorkörerna lär vi oss på ett lekfullt sätt grunderna för sångteknik, tränar gehör och det vokala uttrycket. Vi medverkar vid konserter tillsammans med övriga körer i Körskolan samt sjunger i församlingens gudstjänster för små och stora.

Juniorkören för flickor i årskurs 2-3

Tisdagar kl 18.00-19.00.

I Juniorkören får man utveckla sin sångröst, sitt gehör och lära sig grundläggande musikteori. Det ska vara roligt att sjunga och här står sångglädjen i centrum. Ingen körvana krävs. Hög närvaro förväntas vid repetitionerna samt att man deltar i de framträdanden som kören gör.

Vi medverkar vid konsert tillsammans med Körskolans övriga körer samt sjunger i församlingens gudstjänster.

Juniorkören för pojkar i årskurs 2-3

Tisdagar kl 18.00-19.00.

I Juniorkören får man utveckla sin sångröst, sitt gehör och lära sig grundläggande musikteori. Det ska vara roligt att sjunga och här står sångglädjen i centrum. Ingen körvana krävs. Hög närvaro förväntas vid repetitionerna samt att man deltar i de framträdanden som kören gör.

Vi medverkar vid konsert tillsammans med Körskolans övriga körer samt sjunger i församlingens gudstjänster.

Mellankören för flickor i årskurs 4-6

Tisdagar kl. 15.45-16.45

I Mellankören arbetar vi med röstteknik och lär oss mer om vår egen röstliga kapacitet. Det ska vara roligt att sjunga och här står sångglädjen i centrum. Ingen körvana krävs. Hög närvaro förväntas vid repetitionerna samt att man deltar i de framträdanden som kören gör.

Vi medverkar vid konsert tillsammans med Körskolans övriga körer samt sjunger i församlingens gudstjänster. Två helger/år åker vi på körläger till församlingens lägergård på Väddö.

Varje tisdag innan körrepetitionen (15.15-15.40) bjuds körsångarna på mellanmål.

 

Mellankören för pojkar i årskurs 4-6

Tisdagar kl. 15.45-16.45

I Mellankören arbetar vi med röstteknik och lär oss mer om vår egen röstliga kapacitet. Det ska vara roligt att sjunga och här står sångglädjen i centrum. Ingen körvana krävs. Hög närvaro förväntas vid repetitionerna samt att man deltar i de framträdanden som kören gör.

Vi medverkar vid konsert tillsammans med Körskolans övriga körer samt sjunger i församlingens gudstjänster. Två helger/år åker vi på körläger till församlingens lägergård på Väddö.

Varje tisdag innan körrepetitionen (15.15-15.40) bjuds körsångarna på mellanmål.

Anmälan till Körskolan

OBS! Viktigt! Var noga med att alla fält som är markerade med * (obligatoriska fält) är ifyllda innan du skickar in din anmälan. Om dessa fält inte är ifyllda riskerar du att inte få någon bekräftelse på din anmälan! Detta gäller i synnerhet dig som gör anmälan via mobil eller läsplatta med operativsystemet iOS.