Körskolan

 

Körskolan välkomnar flickor och pojkar från förskoleklass. Alla grupper övar regelbundet i Tibble kyrka. Körerna medverkar vid gudstjänster och konserter och har ett spännande program som omfattar allt från enkel visa till stora produktioner tillsammans med andra körer och orkestrar. Läger, körresor och kördagar ger god gemenskap, vokal utveckling och fina upplevelser. Kören är också en mötesplats där du får nya vänner och ett sammanhang att vara i.

Att sjunga i Körskolan ger också möjlighet att utveckla sina kunskaper över tid vad gäller sångteknik och repertoar. Efter Körskolan finns körer för ungdomar som vill satsa vidare på sången och sedan gå vidare till att sjunga i någon av församlingens vuxenkörer.

Vissa av körerna har provsjungning och har längre övningstider. Du kan läsa mer om de olika körerna och hitta kontaktuppgifter till körledarna här nedför.

Alla körer har ett begränsat antal platser

Körverksamheten är avgiftsfri.

Körskolan - körer utan inträdesprov

Du som är mellan 6 och 14 år är välkommen att vara med i någon av våra körer. Begränsat antal platser.

Körer med inträdesprov – för dig som vill satsa lite extra!

Alla grupper möter sångpedagoger och får musikteoretisk undervisning. För dessa grupper, kontakta körledaren för provsjungning.