Foto: Johanna Rosén/IKON

Bli medlem!

Känner du en längtan efter ett sammanhang? En längtan efter Gud? Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan Täby församling.

Gudstjänster

Täby församling erbjuder gudstjänster varje vecka. Du är välkommen både som ny och erfaren gudstjänstfirare. Gudstjänsten kan vara ett tillfälle att tillsammans möta Gud.

Omsorg om medmänniskan

I Täby församlings diakonala arbete (kyrkans sociala arbete) står människans livsvillkor i centrum. Inom diakonin finns bland annat samtalsgrupper för sörjande, enskild själavård och samtal, hembesök och besök på äldreboenden inom församlingen.

Kulturarvet

Täby församling vårdar vårt gemensamma kulturarv genom att ta hand om kyrkobyggnader och kyrkliga inventarier.

Barn och ungdom

Barn och ungdomar finner platser i församlingen där de kan få självförtroende och växa. Många ungdomar finner sin hemvist i kyrkan och fortsätter att vara aktiva som förtroendevalda i församlingen.

Vad innebär medlemskapet?

 Här kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Som medlem är du med och gör allt detta möjligt. Tack för att du vill vara med.

Bli medlem nu!

Du kan göra detta på olika sätt:

1) Använd den inträdesblankett som du kan ladda ned här och skriva ut, eller fyll i det digitala formuläret lite längre ned på denna sida för inträde i Svenska kyrkan. Det digitala formuläret kan sparas som pdf, skrivas ut och fyllas i och skickas till Täby församling, Box 208, 183 23 Täby. 

2) Har du inte möjlighet att skriva ut den är du välkommen att kontakta oss så skickar vi dig en blankett, tel 08-580 035 05 vardagar kl. 10-12 och 13-15 (ej onsdagförmiddagar) eller via e-post, taby.forsamling@svenskakyrkan.se. Skicka den sedan till Täby församling, Box 208, 183 23 Täby. 

- Medlemskap för barn och ungdomar under 18 år -

Du kan göra detta på olika sätt:

1) Använd den inträdesblankett som du kan ladda ned här och skriva ut. Skicka den ifyllda blanketten till Täby församling, Box 208, 183 23 Täby. 

2) Har du inte möjlighet att skriva ut den är du välkommen att kontakta oss så skickar vi dig en blankett, tel 08-580 035 05 vardagar kl. 10-12 och 13-15 (ej onsdagförmiddagar) eller via e-post, taby.forsamling@svenskakyrkan.se. Skicka den sedan till Täby församling, Box 208, 183 23 Täby. 

För att bli medlem i Svenska kyrkan Täby församling måste du vara folkbokförd inom församlingens område, det vill säga i Täby kommun.

Vet du inte vilken församling du tillhör? Fyll i din adress i sökfunktionen Hitta min församling

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Välkommen som medlem i Täby församling

Du som blir ny medlem i Täby församling får en inbjudan att komma och hämta ett fint välkomstpaket i Tibble kyrkas reception.
Kontakta expeditionen så får du en inträdesblankett hemskickad.
Telefon 08-580 035 05, vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00 (ej onsdagsförmiddagar) eller via e-post: tabyforsamling@svenskakyrkan.se.

Medlem

Du som är medlem i Täby församling får tillgång till en mängd tjänster, och stöder också verksamheter som betyder mycket för många.

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

Funderar du på att lämna Svenska kyrkan och Täby församling?

Tag gärna en personlig kontakt med någon av församlingens präster för att diskutera medlemskapet. 

Väljer du ändå att lämna Svenska kyrkan finns här en utträdesblankett att ladda ner, skriva ut, fylla i och skicka in till Täby församling.

För barn under 18 år används den blankett som finns att ladda ned här.

Skulle du sedan komma på att du ångrar dig, och vill bli medlem på nytt finns det inget som hindrar. Du är i så fall varmt välkommen tillbaka.