Foto: Johanna Rosén/IKON

Bli medlem!

Känner du en längtan efter ett sammanhang? En längtan efter Gud? Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan Täby församling.

Gudstjänster

Täby församling erbjuder gudstjänster varje vecka. Du är välkommen både som ny och erfaren gudstjänstfirare. Gudstjänsten kan vara ett tillfälle att tillsammans möta Gud.

Omsorg om medmänniskan

I Täby församlings diakonala arbete (kyrkans sociala arbete) står människans livsvillkor i centrum. Inom diakonin finns bland annat samtalsgrupper för sörjande, enskild själavård och samtal, hembesök och besök på äldreboenden inom församlingen.

Kulturarvet

Täby församling vårdar vårt gemensamma kulturarv genom att ta hand om kyrkobyggnader och kyrkliga inventarier.

Barn och ungdom

Barn och ungdomar finner platser i församlingen där de kan få självförtroende och växa. Många ungdomar finner sin hemvist i kyrkan och fortsätter att vara aktiva som förtroendevalda i församlingen.

Vad innebär medlemskapet?

 Här kan du läsa mer om vad medlemsskapet innebär.

Som medlem är du med och gör allt detta möjligt. Tack för att du vill vara med.

Bli medlem nu!

Du kan göra detta på olika sätt:
1) Använd det digitala formuläret lite längre ned på denna sida för inträde i Svenska kyrkan. Det digitala formuläret kan sparas som pdf, skrivas ut och skickas till Täby församling, Box 208, 183 23 Täby. 

2) Har du inte möjlighet att skriva ut den är du välkommen att kontakta oss så skickar vi dig en blankett, tel 08-580 035 00 kl. 9-12 och 13-16 eller via e-post, taby.forsamling@svenskakyrkan.se

Fyll i dina uppgifter i nedanstående formulär. Skriv ut den och skicka den till
Täby församling

För att bli medlem i Svenska kyrkan Täby församling måste du vara folkbokförd inom församlingens område, det vill säga i Täby kommun.

Vet du inte vilken församling du tillhör? Fyll i din adress i sökfunktionen Hitta min församling

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Välkommen som medlem i Täby församling

Du som blir ny medlem i Täby församling får en inbjudan att komma och hämta ett fint välkomstpaket i Tibble kyrkas reception.

Kontakta expeditionen så får du en inträdesblankett hemskickad.
Telefon 08-580 035 00, kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00 eller via e-post: taby.forsamling@svenskakyrkan.se.