Foto: Albin Hillert/IKON

Diakoni i samarbete

Täby församling samverkar med äldreboenden, Byle, ASIH, kriminalvården och andra aktörer samt anordnar sinnesrogudstjänster.