Foto: Albin Hillert/IKON

Diakoni i samarbete

Täby församling samverkar med äldreboenden, Byle, ASIH, kriminalvården och andra aktörer samt anordnar sinnesrogudstjänster.

Svenska kyrkans stöd vid avancerad sjukvård (ASiH) i hemmet

För dig som får avancerad sjukvård i hemmet eller är närstående erbjuder Svenska kyrkan samtal kring livsfrågor och krisstöd, oavsett tro eller tillhörighet

Besök på äldreboenden

Medarbetare från Täby församling anordnar sammankomster och sångstunder med andakt på äldreboenden i Täby kommun.

Sinnesrogudstjänst

En enkel och stillsam stund för dig som har erfarenhet av bland annat utmattning, stress, beroenden eller andra påfrestningar.

Kyrkan i kriminalvården

En präst från Täby församling besöker regelbundet Täbyanstalten.